Λογότυπα - Link to us

Μέσα από αυτή την ιστοσελίδα μπορείτε να επιλέξετε το λογότυπο που εσείς επιθυμείτε και να το ενσωματώσετε στο ιστολόγιο ή την ιστοσελίδα σας. Αντιγράψτε και επικολλήστε τους παρακάτω κώδικες στο σημείο που εσείς επιθυμείτε. H ανακατεύθυνση μέσω των παρακάτω logo είναι στην αρχική μας σελίδα.


468 x 70392 x 72


234 x 60

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον κώδικα στην ιστοσελίδα σας / Copy and paste the html code on your page

120 x 60


99 x 40


140 x 166

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον κώδικα στην ιστοσελίδα σας / Copy and paste the html code on your page