Επιμελητήριο Κυκλάδων: Κατάργηση της έκπτωσης των ασφαλιστικών εισφορών από το εισόδημα

16 Νοεμβρίου 2011 14:01

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, Θα θέλαμε να εκφράσουμε με την παρούσα, την πλήρη αντίθεσή μας στις διατάξεις του

άρθρου 38, παρ. 4 του Νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α' 27.10.2011), σύμφωνα με τις οποίες: «Το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση την κλίμακα της παραγράφου 1 μειώνεται κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) κάθε καταβαλλόμενης από τις παρακάτω δαπάνες:

ιε) του ποσού της δαπάνης των εισφορών που καταβάλλονται από τον φορολογούμενο σε ταμεία ασφάλισής του, εφόσον η καταβολή τους είναι υποχρεωτική από το νόμο..»

Το μέτρο αυτό εντείνει το ήδη αρνητικό για την επιχειρηματικότητα κλίμα, αποτέλεσμα των λανθασμένων επί σειρά ετών, κυβερνητικών επιλογών. Η πλειοψηφία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, βάλλεται πανταχόθεν και βρίσκεται σήμερα σε ένα πολύ ευαίσθητο σημείο ισορροπίας, που αν ξεπεραστεί, θα υπάρξουν απρόβλεπτες και δραματικές συνέπειες για την ελληνική κοινωνία, από την ανεξέλεγκτη απώλεια θέσεων εργασίας, προκαλώντας περαιτέρω επιδείνωση του δείκτη ανεργίας που έχει εκτιναχθεί στο 18,5%, σύμφωνα με τα στοιχεία του Αυγούστου 2011.

Μέσω της κατάργησης της έκπτωσης των ασφαλιστικών εισφορών από το φορολογητέο εισόδημα, επιδιώκεται μέσω τεχνάσματος από πλευράς Υπουργείου Οικονομικών, η πλασματική αύξηση της φορολογητέας ύλης.

Η νομιμότητα του μέτρου κρίνεται αμφίβολη εξ αυτού, αλλά κυρίως λόγω του ότι συνιστά γεγονός άνισης μεταχείρισης μεταξύ των πολιτών, καθώς στην περίπτωση των ελευθέρων επαγγελματιών τα υποχρεωτικώς καταβαλλόμενα ποσά προς τον φορέα ασφάλισής τους δεν εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα, ενώ στην περίπτωση των μισθωτών, τα αντίστοιχα ποσά που καταβάλλονται επίσης υποχρεωτικά στον ασφαλιστικό τους φορέα, εκπίπτουν κατά 100%. Επιπλέον, εκ του ότι το κράτος που επιβάλει την καταβολή εισφορών σε μη βιώσιμα ασφαλιστικά ταμεία, επιβάλει ταυτόχρονα και την φορολόγηση αυτών των ποσών.

Κύριοι Υπουργοί,

Μεταφέροντας την δυσαρέσκεια της συντριπτικής πλειοψηφίας της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας, όπως εκφράζεται καθημερινά, μέσω των διαμαρτυριών που λαμβάνουμε, ζητούμε την κατάργηση του συγκεκριμένου μέτρου, αφαίρεση των εισφορών από το εισόδημα και όχι μείωση του φόρου εισοδήματος κατά το 10% της σχετικής δαπάνης.

Με εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos