ΠΟΛΙΤΙΚΗ (1443)

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Τρίτη 04/8/2015 και ώρα 19.00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αντιπάρου την 31-07-2015 έγινε αναφορά από Δημοτικό Σύμβουλο της μειοψηφίας, στο θέμα της ακύρωσης της Κανονιστικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αντιπάρου από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, που αφορούσε, τις Άδειες Χρήσης και Λειτουργίας των Μουσικών Οργάνων. Η απάντηση που εδόθη από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο, ήταν ότι η δεν επηρεάζεται η έκδοση των Αδειών, από την ακύρωση της Κανονιστικής.

Παρ.6 άρθρο 75 ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Παρακαλούμε την Δευτέρα 3-8-2015 ώρα 12.00' να προσέλθετε σε συνεδρίαση στα γραφεία της Δημοτικής Κοινότητας Νάουσας προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:

Με την Υπ.Αριθμ. 48806/20-07-2015 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, ακύρωσε την 49/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αντιπάρου με την οποία είχε εκδοθεί η Κανονιστική Απόφαση για τις Άδειες Λειτουργίας Μουσικών Οργάνων. Το σκεπτικό της απόφασης ακύρωσης ήταν ότι ενώ απαιτούσε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου σε σύνολο 13 μελών (δηλ. 7) ,η απόφαση ελήφθη με πλειοψηφία 6 μελών.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 81, 83, 88 και 89 του Ν. 3852/2010 παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Αγκαιριάς σε συνεδρίαση, στις 30/7/2015 ημέρα Πέμπτη και ωρα 19:00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Σύνδεση / Εγγραφή