ΠΟΛΙΤΙΚΗ (1807)

Ο Δήμαρχος Πάρου προκηρύσσει: δημόσια μειοδοτική δημοπρασία εύρεσης ακινήτου έκτασης έως 5000 μ2 στην περιοχή Αλυκή της Δημοτικής Κοινότητας Αγκαιριάς προς χρήση στάθμευσης οχημάτων. Η διάρκεια της μετά από δημοπρασία μίσθωσης ορίζεται στα δύο (2) έτη.

Κατεπείγουσα συνεδρίαση παρ.5 άρθρο 67 ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Η Δημοτική Αρχή Πάρου συνεχίζοντας τις δράσεις για την επίτευξη του στόχου για την βελτίωση και την αναβάθμιση των υφιστάμενων σχολικών εγκαταστάσεων, ξεκίνησε τις εργασίες συντήρησης και επισκευής του κτηρίων του Γενικού Λυκείου Παροικίας Πάρου.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 81, 83, 88 και 89 του Ν. 3852/2010 παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 26.08.2016, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 08.00΄. π.μ., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα «ΚΑΛΟΥΔΑ» την 23η του μηνός Αυγούστου του έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Καλείσθε την 18η Αυγούστου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 να προσέλθετε στο

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Σύνδεση / Εγγραφή