Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Πάρου

13 Νοεμβρίου 2019 15:35

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 89 του Ν. 4555/2018 παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Πάρου, στις 19 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30΄ για τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


Θέμα 1ο: Λήψη απόφασης χορήγησης άδειας παράτασης χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων.
Θέμα 2ο: Λήψη απόφασης σχετικά με την εξεύρεση-αγορά χώρων στάθμευσης οχημάτων.
Θέμα 3ο: Πρόταση προς Δήμο Πάρου λήψης απόφασης για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ενόψει της επόμενης θερινής περιόδου.
Θέμα 4ο: Αιτήματα πολιτών.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΟΥ

ΑΡΓΟΥΔΕΛΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ