Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

27 Φεβρουαρίου 2020 16:46

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 255-257 και 268 του Ν.3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) και τις διατάξεις του άρθρου 3 του ΦΕΚ Β’ 1492/2007, σας προσκαλούμε


σε δημόσια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π., που θα γίνει την 04η Μαρτίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Ορισμός υπευθύνου για την εγκατάσταση και χρήση του ηχητικού συστήματος της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.
Θέμα 2ο: Έγκριση εξόδων επισκευής και αγοράς υλικών της μικροφωνικής εγκατάστασης της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.
Θέμα 3ο: Έγκριση εξόδων τοποθέτησης κλιματιστικού στον Βρεφονηπιακό Σταθμό Παροικίας.
Θέμα 4ο: Έγκριση εξόδων συμμετοχής εργαζομένων στο Γ’ Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Εξειδίκευσης στην Προσχολική Αγωγή.
Θέμα 5ο: Συζήτηση αιτημάτων για υποστήριξη πολιτιστικών εκδηλώσεων.
Θέμα 6ο: Συζήτηση αιτημάτων για υποστήριξη αθλητικών δράσεων.
Θέμα 7ο: Έγκριση υποστήριξης πραγματοποίησης εργασίας σπουδαστών Σχολής Αρχιτεκτόνων Ε.Μ.Π. σε οικισμούς της Πάρου.
Θέμα 8ο: Έγκριση δαπάνης κινητής τηλεφωνίας.
Θέμα 9ο: Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 107/2020 (ΑΔΑ: 6ΤΚΖΟΡΔΩ-ΠΣ5) απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.
Θέμα 10ο: Έγκριση παραχώρησης χώρων.
Θέμα 11ο: Θέματα που αφορούν την Δημοτική Βιβλιοθήκη Πάρου «Γιάννης Γκίκας».
Θέμα 12ο: Ανανέωση σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών στο βιλβιοθηκονομικό πρόγραμμα Openabekt.
Θέμα 13ο: Λήψη απόφασης για απευθείας ανάθεση υπηρεσιών για την εκγύμναση και διεύθυνση της Φιλαρμονικής Ορχήστρας Δήμου Πάρου.
Θέμα 14ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν.4412/2016.

Ο Πρόεδρος του Δ. Σ. της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.
Δημήτριος Αντιπαριώτης

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos