1.492.700,00 ευρώ για την μεταφορά μαθητών στις Κυκλάδες

07 Νοέμβριος 2018 14:54

Εγκρίθηκε η πρώτη κατανομή ποσού ύψους 70.000.000,00 ευρώ, στις Περιφέρειες της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018, για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών έναντι της συνολικής τους δαπάνης για το σχολικό έτος 2018-2019.

Με χρέωση του λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών», οι εν λόγω χρηματοδοτήσεις αποδίδονται στις δικαιούχους Περιφέρειες.

Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αποδίδονται:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Π.Ε.ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
909.100,00

Π.Ε.ΚΥΚΛΑΔΩΝ
1.492.700,00

Σύνολο - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
2.401.800,00

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos