Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Κύθνου

19 Ιούνιος 2017 12:22

Σας προσκαλώ να προσέλθετε στη 7η δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 19η του μηνός Ιουνίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
|

Πίνακας θεμάτων της 7ης τακτικής Συνεδρίασης Δ.Σ. στις 19-06-2017, που συνοδεύει την με αρ. πρωτ. 1654/15-06-2017 πρόσκληση του Προέδρου Δ.Σ.

Θέμα 1ο: «Καθορισμός θέσεων, τιμήματος και χρόνου παραχώρησης για την εκμίσθωση αιγιαλού & παραλίας σύμφωνα με την ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017.».
Εισηγητής: Δήμαρχος – κ. Γαρδέρης Σταμάτιος

Θέμα 2ο: «Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού ο.ε. 2017».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – κ. Ηλιού Γεώργιος

Θέμα 3ο: «Αίτημα για παραχώρηση διδακτηρίου Χώρας του Δημοτικού Σχολείου Κύθνου για προσωρινή χρήση από την ομάδα αρχαιολογικών ανασκαφών».
Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικής επιτροπής Α/θμιας εκπαίδευσης – κα. Φίλιππα Ιωάννα

Θέμα 4ο: «Αίτηση Βλαστάρη Δημητρίου του Αντωνίου – κατάστημα «ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ» για παράταση λειτουργίας μουσικής».
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. – κ. Φιλιππαίος Κωνσταντίνος

Θέμα 5ο: «Αίτηση Λεχουρίτη Πέτρου – κατάστημα «GAZOZA» για παράταση λειτουργίας μουσικής».
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. – κ. Φιλιππαίος Κωνσταντίνος

Θέμα 6ο: «Αίτηση Ζωϊδη Λεωνίδα – κατάστημα «CIBO Πιτσαρία» για παράταση λειτουργίας μουσικής».
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. – κ. Φιλιππαίος Κωνσταντίνος

Θέμα 7ο: «Αίτηση Κοζαδίνου Ροζαλία– κατάστημα «Πανοχώρι» για παράταση λειτουργίας μουσικής».
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. – κ. Φιλιππαίος Κωνσταντίνος

Θέμα 8ο: «Έγκριση διαγραφής ποσού από τέλη ύδρευσης, αποχέτευσης, κ.α. – υπηρεσιακό λάθος».
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. – κ. Φιλιππαίος Κωνσταντίνος

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Φιλιππαίος Γ. Κωνσταντίνος

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

captcha

Διαγωνισμός

power bank diagonismos bootom4