Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π

11 Οκτώβριος 2018 14:17

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 255-257 και 268 του Ν.3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) και τις διατάξεις του άρθρου 3 του ΦΕΚ Β’ 1492/2007, σας προσκαλούμε σε δημόσια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π., που θα γίνει την 15η Οκτωβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Έγκριση πρακτικών αξιολόγησης κατόπιν της υπ’ αριθ. 2780/2018 Ανακοίνωσης – Γνωστοποίησης που αφορά στην εγγραφή νηπίων στον Βρεφονηπιακό Σταθμό Παροικίας «Τα Μελισσάκια» και στον Παιδικό Σταθμό Αρχιλόχου «Τα Δελφινάκια» σχολικού έτους 2018-2019.

Θέμα 2ο: Αποδοχή αίτησης φιλοξενίας νηπίων στον Βρεφονηπιακό Σταθμό Παροικίας «Τα Μελισσάκια» και στον Παιδικό Σταθμό Αρχιλόχου «Τα Δελφινάκια».

Θέμα 3ο: Πρόταση οργάνωσης και πραγματοποίησης εκπαιδευτικού σεμιναρίου.

Θέμα 4ο: Β’ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Πίνακα Στοχοθεσίας της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. έτους 2018.

Θέμα 5ο: Θέματα που αφορούν το Δημοτικό Ωδείο Πάρου.

Θέμα 6ο: Παράταση διάρκειας Πράξεων ΚΗΦΗ και τροποποίηση Αποφάσεων ένταξης.

Ο Πρόεδρος του Δ. Σ. της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

Μάρκος Ι. Κωβαίος

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos