Ν. Χρυσόγελος: Η πλειοψηφία του Περιφερειακού Συμβουλίου κρύβει το κεφάλι της στην άμμο

25 Ιούλιος 2013 13:11

Οι θέσεις του Οικολογικού Ανέμου και του επικεφαλής του Νίκου Χρυσόγελου κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στις 18 Ιουλίου στην Πάτμο

1. Σχετικά με την γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου για το "Ειδικό

Χωροταξικό για τον Τουρισμό"

Η κυβέρνηση προωθεί ένα καταστροφικό για τα νησιά, τον τουρισμό και την οικονομία νομοσχέδιο με την ονομασία "Ειδικό Χωροταξικό για τον τουρισμό". Ο Νίκος Χρυσόγελος, επικεφαλής του Οικολογικού Ανέμου Ν. Αιγαίου κι ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων κατά την παρέμβασή του στην συζήτηση που έγινε στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ν. Αιγαίου (18 Ιουλίου στην Πάτμο) επισήμανε ότι αυτό το σχέδιο δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό από τις νησιωτικές κοινωνίες γιατί θα καταστρέψει το περιβάλλον, θα φορτώσει με μεγάλο κόστος τις τοπικές υποδομές, θα αναπαράγει ένα μοντέλο που έχει αποδειχθεί καταστροφικό στην Ισπανία και θα επιφέρει ακόμα μεγαλύτερο συγκεντρωτισμό στον τουρισμό, εξυπηρετώντας λίγα μόνο διαπλεκόμενα συμφέροντα. Το νομοσχέδιο έρχεται να επεκτείνει αλλαγές που προωθούνται εδώ και καιρό με την παραχώρηση προκλητικών διευκολύνσεων σε ορισμένα λόμπι συμφερόντων, με τη νομοθεσία για τη σύνθετη τουριστική κατοικία, την παράκαμψη της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, τη διάλυση του ΕΟΤ και την μεταφορά των αρμοδιοτήτων του στον εκάστοτε υπουργό ενισχύοντας έτσι τη διαπλοκή! Φυσικά και με την προσπάθεια εκποίησης οικολογικά σημαντικών περιοχών από το ΤΑΙΠΕΔ.

Η Περιφερειακή Αρχή και η παράταξή της αλλά και η μείζων αντιπολίτευση δεν τολμούν να πουν ένα ξεκάθαρο όχι ή έστω ένα ξεκάθαρο ναι στο απαράδεκτο αυτό νομοθέτημα. Δεν τολμούν καν να είναι συνεπείς με όσα λένε οι εισηγήσεις των υπηρεσιών της Περιφέρειας. Απλώς διατυπώνουν κάποιες παρατηρήσεις, αν και η κριτική που ασκεί η Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών και το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Δωδεκανήσου θα έπρεπε να οδηγήσει σε ομόφωνη απόρριψη του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό. Ο ρόλος του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι να γνωμοδοτεί με ξεκάθαρο τρόπο. Οι δυο παρατάξεις που επί δεκαετίες διαχειρίζονται τις πολιτικές υποθέσεις της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, χώνουν για ακόμα μια φορά το κεφάλι στην άμμο.

Ο Οικολογικός Άνεμος πρότεινε στο Περιφερειακό Συμβούλιο να πει όχι στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο, να ζητήσει την απόσυρσή του και να καλέσει την κυβέρνηση να φέρει ένα άλλο σχέδιο που να είναι συμβατό με τις θέσεις της Περιφέρειας, θα ενισχύει ένα υπεύθυνο μοντέλο τουρισμού, θα σέβεται τον πολιτισμό και το περιβάλλον αλλά και θα διαχέει τα οφέλη στις τοπικές κοινωνίες. Η θέση αυτή είναι συνεπής και με όσα ανέφεραν οι εισηγήσεις των υπηρεσιών της Περιφέρειας (η πρότασή μας ψηφίστηκε τελικώς από 4 Περιφερειακούς Συμβούλους).

Οι δυο παρατάξεις δεν τόλμησαν και πάλι να πουν με ειλικρίνεια στους νησιώτες ότι δέχονται το νομοσχέδιο που θα αλλάξει - αν τελικώς εφαρμοστεί - τη μορφή των περισσότερων νησιών αλλά και την οικονομία τους, στρέφοντας τον τουρισμό προς το μοντέλο των μεγάλων ξενοδοχείων και του all inclusive, πλήττοντας ακόμα περισσότερο τις τοπικές κοινωνίες και την οικονομία σε μια εποχή κρίσης.

2. Θέματα 5 και 6: Σχετικά με την "Προστασία της δημόσιας υγείας από τη λειτουργία των ΧΑΔΑ, ΧΥΤΑ, ΒΙΟΚΑ" καθώς και για τον Περιφερειακό Σχεδιασμό για τη Διαχείριση των Απορριμμάτων στο Ν. Αιγαίο

Ο Νίκος Χρυσόγελος επισήμανε ότι είναι απαράδεκτο να υπάρχουν ακόμα τεράστια προβλήματα όπως ανεξέλεγκτη απόθεση απορριμμάτων, υποδομές που απαξιώνονται παρά το γεγονός ότι κόστισαν εκατομμύρια, περιπτώσεις όπως η πρόσφατη πυρκαγιά στον ΧΥΤΑ Μυκόνου (η φωτιά έκαιγε για μέρες και ο επικίνδυνος καπνός έπνιγε τη Μύκονο) ή η συνεχιζόμενη καύση των σκουπιδιών στην Κάλυμνο σε ανοικτή χωματερή (ΧΑΔΑ).

Ο Ν. Χρυσόγελος κατέθεσε οκτώ αναλυτικές προτάσεις για τα θέματα αυτά:

1. Η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου να δημοσιοποιήσει τεχνική έκθεση για την κατάσταση των σημαντικών υποδομών που έχουν χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκούς, εθνικούς και περιφερειακούς ή ίδιους πόρους με στόχο να είναι ενήμεροι οι πολίτες και οι φορείς για την κατάσταση των υποδομών. Έχουμε από παλιά προτείνει ως Οικολογικός Άνεμος να δημιουργηθεί μια δημόσια προσβάσιμη βάση δεδομένων με στοιχεία για κάθε έργο υποδομής, συμπεριλαμβανομένης και της ύπαρξης ή μη κατάλληλου προσωπικού και σχεδίου για συντήρηση και καλή λειτουργία του ώστε να διαπιστωθούν τυχόν κενά και προβλήματα και να αναληφθούν πρωτοβουλίες και δραστηριότητες για την αντιμετώπισή τους.

2. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ν. Αιγαίου να επεξεργαστεί Σχέδιο Δράσης που θα περιλαμβάνει τις αναγκαίες δραστηριότητες, ενέργειες, χρονοδιαγράμματα με στόχο να συμμορφωθούν όλοι οι φορείς που έχουν την ευθύνη λειτουργίας και διαχείρισης των υποδομών ώστε να εξασφαλισθεί η καλή λειτουργία, συντήρηση και υψηλή επίδοσή τους.

3. Το Περιφερειακό Συμβούλιο χρειάζεται να διαμορφώσει πρόταση αναβάθμισης του μηχανισμού ελέγχου της καλής κατάστασης και λειτουργίας των υποδομών αλλά και να διαμορφώσει ξεκάθαρο πλαίσιο για την επιβολή κυρώσεων με στόχο την αποτροπή προβλημάτων και τη διασφάλιση της λειτουργίας των υποδομών στη βάση των προδιαγραφών και υποχρεώσεων που προκύπτουν από την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία αλλά και τους όρους προκήρυξης των έργων.

4 Σύνταξη και δημοσιοποίηση Κώδικα Υποχρεώσεων Καλής Λειτουργίας των Υποδομών (διαχείρισης απορριμμάτων, αποβλήτων, λυμάτων κα) που θα περιλαμβάνει και τις κυρώσεις εφόσον δεν τηρούνται οι προδιαγραφές

5. Εκπαίδευση στελεχών της αυτοδιοίκησης (πολιτικό, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό) στα θέματα διαχείρισης και αποτελεσματικής και καλής λειτουργίας των περιβαλλοντικών υποδομών

6. Εισήγηση προς το Περιφερειακό Συμβούλιο όσον αφορά την ανακοίνωση της Κομισιόν για τις πράσινες υποδομές καθώς και για το πώς αυτές μπορεί να προσαρμοστούν στα δεδομένα της νησιωτικής μας περιφέρειας

7. Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας να διερευνήσουν τι ακριβώς συνέβη με την καταγγελλόμενη μεταφορά απορριμμάτων από νησιά προς τον ΧΥΤΑ Φυλής ανεξαρτήτως της διαδικασίας που έχει ξεκινήσει ο εισαγγελέας αλλά και την πυρκαγιά στον ΧΥΤΑ Μυκόνου αλλά και τη συνεχιζόμενη καύση σκουπιδιών σε κάποια νησιά, μεταξύ άλλων στην Κάλυμνο

8. Συντονισμένη καμπάνια ενημέρωσης των πολιτών για τις υποχρεώσεις των ΟΤΑ και των φορέων διαχείρισης, όπου έχουν δημιουργηθεί, σε σχέση με την καλή λειτουργία των υποδομών

3. Θέμα 16 και 17: Προγραμματικές Συμβάσεις με δύο ΚΟΙΝΣΕΠ

Ο Νίκος Χρυσόγελος τόνισε ότι επειδή δίνουμε πολύ μεγάλη έμφαση στην ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας και των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων θέλουμε να υπάρχει σωστή στρατηγική και προστασία από φαινόμενα πελατειακών σχέσεων, προχειρότητας και τελικά δυσφήμισης των προσπαθειών, όπως έγινε παλιότερα με τους αγροτικούς συνεταιρισμούς.

Κι αυτό για να μη συμβεί απαιτεί κανόνες στις χρηματοδοτήσεις εκ μέρους της αυτοδιοίκησης αλλά και του κράτους στη βάση διαδικασιών διαφάνειας, συγκεκριμένων σχεδίων, ίσων ευκαιριών, μέσα από διαδικασίες αξιολόγησης. Η Περιφέρεια πρέπει να βοηθήσει διαμορφώνοντας με σοβαρή συζήτηση στο ΠΣ σαφή στρατηγική για ποιες δράσεις και ανάγκες θέλει να καλύψει μέσω συνεργασιών με κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις αλά και τι προϋπολογισμό θα διαθέσει για το σκοπό αυτό. Επίσης να δημοσιοποιήσει δημόσια πρόσκληση στη βάση ευρωπαϊκών προδιαγραφών για ανάλογες συνεργασίες (Συμβάσεις Κοινωνικής Αναφοράς όπως προσδιορίζονται στις σχετικές ευρωπαϊκές οδηγίες 18 και 19 του 2004 καθώς και της νομολογίας του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων).

Δεν συμφωνούμε με αποσπασματικές χρηματοδοτήσεις μέσω προγραμματικών συμφωνιών της Περιφέρειας και ΚΟΙΝΣΕΠ, πολύ περισσότερο που στο Ν. Αιγαίο βρίσκονται σε εξέλιξη πάνω από 30 σχετικές πρωτοβουλίες.

Επειδή το πολιτικό προσωπικό στην Περιφέρεια έχει μεγάλη προϊστορία πελατειακών σχέσεων, η Περιφερειακή Αρχή οφείλει να θέσει από την αρχή κανόνες και να κάνει δημόσιες προσκλήσεις, να μη φέρνει θέματα χρηματοδότησης αποσπασματικά αλλά και να καθιερώσει ανεξάρτητη διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων που θα υποβληθούν ώστε να μην δημιουργηθούν συνθήκες ή υποψίες για μη διαφανείς διαδικασίες ή πελατειακές σχέσεις ή σχέσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε απαξίωση συλλογικών σχημάτων όπως οι συνεταιρισμοί κα. Είμαστε σίγουροι ότι και οι πρωτοβουλίες κοινωνικής οικονομίας που έχουν ξεκινήσει σε υγιή βάση στην Περιφέρεια μας θα πιέσουν σε μια τέτοια κατεύθυνση για να διασφαλίσουν την βιωσιμότητα, επιτυχία, διαφάνεια και ανεξαρτησία τους αλλά και να αποκλείσουν την εμφάνιση και σε αυτόν τον τομέα περιπτώσεων και φαινομένων απαξίωσης και διασπάθισης δημόσιου χρήματος.

Δεν χρειάζεται να ανακαλύπτουμε τον τροχό, μπορούμε να αξιοποιούμε τα θετικά και αρνητικά μαθήματα από όσα γίνονται στη χώρα μας αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη ώστε κάθε προσπάθεια να εξελίσσεται, με βάση τις δικές της επιλογές και τις τοπικές συνθήκες, σε ένα πετυχημένο παράδειγμα και για άλλες πρωτοβουλίες. Εμείς θα αγωνιστούμε πάντως για ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας.

Ο Νίκος Χρυσόγελος τόνισε: Ψήφισα λευκό στο συγκεκριμένο θέμα επειδή θέλω να στηριχθούν και οι δυο συγκεκριμένες ΚΟΙΝΣΕΠ αλλά και οι παρόμοιες προσπάθειες στο Ν. Αιγαίο. Τώρα, στην αρχή, πρέπει να τεθούν κανόνες, να δημιουργηθούν θεσμοί, να υπάρχει αυτογνωσία ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα προχειρότητας, πελατειακών σχέσεων, διαφθοράς και απάτης στο όνομα δήθεν της κοινωνικής οικονομίας. Δεν πρέπει να αφήσουμε να δυσφημιστεί η έννοια "κοινωνικές επιχειρήσεις" όπως έγινε στο παρελθόν με την έννοια των "συνεταιρισμών", κυρίως των αγροτικών. Η εμπειρία δείχνει ότι αν δεν αυτοπροστατευθούν οι κοινωνικές επιχειρήσεις από αστοχίες αλλά και ψευδεπίγραφες "κοινωνικές επιχειρήσεις", η απαξίωση θα συμπαρασύρει όλη την προσπάθεια. Γι' αυτό, χρειάζεται να δημιουργηθούν συλλογικές δομές, θεσμοί και εργαλεία για την υποστήριξη και αξιολόγηση των πρωτοβουλιών, που θα συμβάλλουν στην άνθιση των κοινωνικών επιχειρήσεων αλλά και θα προστατέψουν την ποιότητα των πρωτοβουλιών που ξεφυτρώνουν από τα κάτω.

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos