Γνωμοδότηση για την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων του αερολιμένα Πάρου

08 Ιανουάριος 2019 21:53

Σας γνωρίζω ότι το νέο Α/Δ της Πάρου αποτελεί το σημαντικότερο αναπτυξιακό έργο που υλοποιείται στην Πάρο την τελευταία εικοσαετία και η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου καθώς και οι φορείς των νησιών της Πάρου και της Αντιπάρου ζητούν την άμεση ολοκλήρωση του ώστε να λειτουργεί με ασφάλεια και να παρέχει υψηλές υπηρεσίες στους επισκέπτες μας.

Με το παραπάνω σχετικό έγγραφο υποβλήθηκε στην υπηρεσία σας ο φάκελος της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων του αερολιμένα Πάρου.

 

Η τροποποίηση αφορά στην επέκταση του διαδρόμου προσγείωσης - απογείωσης , για λόγους ασφαλείας, από 1.400 m σε 1.800 m εντός του χώρου του αεροδρομίου, καθώς και ορισμένων συνοδών έργων μικρής έκτασης που αφορούν κυρίως στη λειτουργικότητα του.

Επίσης σας ενημερώνω ότι η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σε συνεδρίαση της στις 19.12.2018 αποφάσισε ομόφωνα ( αρ. αποφ. 84/2018, ΑΔΑ: Ω90Κ7ΛΞ-Ψ51 ) υπέρ της έγκρισης της ΜΠΕ που αφορά : «τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων του αερολιμένα Πάρου».

Για τους παραπάνω λόγους σας παρακαλούμε να μας διαβιβάσετε την γνωμοδότηση της υπηρεσίας σας για το θέμα : «τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων του αερολιμένα Πάρου».

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου

& Έπαρχος Π.Ε. Πάρου

Κωνσταντίνος Ν. Μπιζάς

 

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos