Συνεδρίαση Δ.Σ ΔΕΥΑ Πάρου την Παρασκευή 19 Απριλίου

16 Απρίλιος 2019 12:25

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80 «Περί λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου, απαρτία και λήψη αποφάσεων» Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης όπως αυτός τροποποιήθηκε από τους Ν. 2307/95, 2503/97 και 2647/98, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 και ώρα 11:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Π., στις εγκαταστάσεις του Βιολογικού Καθαρισμού Παροικιάς, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.


Θέμα1ο: Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών ύδρευσης – αποχέτευσης».
Θέμα2ο: Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών για την αποκατάσταση βλαβών δικτύου Ύδρευσης».
Θέμα3ο: Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για την «Εκτέλεση χωματουργικών εργασιών με τη χρήση μηχανημάτων έργου για τις ανάγκες των δικτύων της Δ.Ε.Υ.Α.Π. έτους 2019».
Θέμα4ο: Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια μεμβρανών αφαλάτωσης».
Θέμα5ο: Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού για την «Προμήθεια επαγγελματικών οχημάτων».
Θέμα6ο: Ανανέωση μίσθωσης γεώτρησης ιδιοκτησίας κ.κ. Βιτζηλαίου Κυριακής και Βιτζηλαίου-Πορύχη Μαρίας.
Θέμα7ο: Εξέταση αιτήματος εργαζομένου Δ.Ε.Υ.Α.Π. για τη χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π.

Πούλιος Γεώργιος

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos