Πάρος: Δρομολόγια λεωφορείων από 20/05/2019 έως 31/05/2019

15 Μαϊος 2019 14:54

Από Παροικία προς Μαράθι- Κώστο- Λεύκες- Πρόδρομο- Μάρμαρα- Μάρπησσα- Πίσω Λιβάδι- Λογαρά-


Παραλία Πούντας- Χρυσή Ακτή- Δρυό
07.30*, 10.00 (μέχρι Λεύκες) , 12.10*, 14.15*, 16.10*, 18.30*

Aπό Δρυό προς Χρυσή Ακτή- Παραλία Πούντας- Λογαρά- Πίσω Λιβάδι- Μάρπησσα- Μάρμαρα- Πρόδρομο- Λεύκες- Κώστο- Μαράθι- Παροικία
07.25 Από Μάρπησσα, 08.55*, 11.55, 13.05*, 15.05*, 17.25*, 19.30*

*Από/ Προς Άσπρο Χωριό

Από Παροικία προς Νάουσα
Δευτέρα- Παρασκευή: 07.25*, 09.00, 10.00, 10.40*, 12.10, 13.00, 13.50*, 14.15, 16.10, 18.00, 20.00, 21.00, 22.10, 23.10
Σαββατοκύριακο: 07.25*, 09.00, 10.00, 10.40*12.10, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 21.00, 22.10, 23.10

Από Νάουσα προς Παροικία
Δευτέρα- Παρασκευή: 07.40, 08.10*, 09.30, 10.30, 11.30*, 12.30, 13.30*, 14.35*, 16.30, 17.05,18.30, 20.30, 21.30, 22.30
Σαββατοκύριακο: 07.40, 09.30*, 10.30, 11.30*, 12.30, 13.30*, 14.35, 16.30, 17.05, 18.30, 20.30, 21.30, 22.30

*Μέσω Καμαρών

Από Παροικία προς Αλυκή
Δευτέρα- Παρασκευή: 07.10, 08.45, 11.10^, 12.10^, 13.30^, 14.15, 16.10^, 17.45, 20.10, 23.10
Σαββατοκύριακο: 07.10, 08.45, 11.10^, 12.10^, 13.10^, 14.15^, 16.10^, 17.45, 20.10^, 23.10

Από Αλυκή προς Παροικία
Δευτέρα- Παρασκευή: 07.40, 09.15>, 12.10*, 13.55, 14.40, 16.40, 18.10*, 20.40, 23.40
Σαββατοκύριακο: 07.40*, 09.15>, 11.40, 12.40, 13.40, 14.40, 16.40, 18.10*, 20.40, 23.40

* Mέσω Βουτάκου-Πούντας
^ Mέσω Πούντας- Βουτάκου

Από Παροικία προς Πούντα (Αντίπαρος)
Δευτέρα- Παρασκευή: 07.30, 09.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.30, 14.15, 16.10, 17.45^, 20.10, 22.10, 23.10
Σαββατοκύριακο: 07.10^ , 09.10, 12.10, 13.10, 14.15, 16.10, 17.45^, 20.10, 22.10, 23.10

Από Πούντα (Αντίπαρος) προς Παροικία
Δευτέρα- Παρασκευή: 07.50, 09.25, 11.25, 12.25, 13.45*, 14.25>, 16.25*, 18.25, 20.25*, 22.25, 23.25*
Σαββατοκύριακο: 07.50, 09.25, 11.25*12.25*,13.25*, 14.25*, 16.25*, 18.25, 20.25*, 22.25, 23.25*

* Mέσω Βουτάκου -Αλυκής
^ Mέσω Αλυκής – Βουτάκου
> Mέσω Βουτάκου

Από Παροικία προς Νάουσα- Πρόδρομο- Μάρπησσα- Πίσω Λιβάδι- Λογαρά- Παραλία Πούντας- Χρυσή Ακτή- Δρυό
Δευτέρα- Παρασκευή: 10.40*, 13.50*, 23.10
Σαββατοκύριακο: 10.40*, 23.10

Από Νάουσα προς Δρυό
Δευτέρα- Παρασκευή: 11.00, 14.15, 23.30
Σαββατοκύριακο: 11.00, 23.30

Από Δρυό προς Νάουσα- Παροικία
Δευτέρα- Παρασκευή: 07.05, 16.30

Από Παροικία προς Βουτάκο
Δευτέρα- Παρασκευή: 07.10, 08.45, 11.10, 12.10, 13.30, 14.15, 16.10, 17.45, 20.10
Σαββατοκύριακο: 07.10, 08.45, 11.10, 12.10, 13.10, 14.10, 16.10, 17.45, 20.10

Από Βουτάκο προς Παροικία
Δευτέρα- Παρασκευή: 07.45, 09.20, 12.20, 13.50, 14.35, 16.35, 18.15, 20.35,23.35
Σαββατοκύριακο: 07.45, 09.20, 11.35, 12.35, 13.35, 14.35, 16.35, 18.15, 20.35, 23.35

Από Άσπρο Χωριό προς Λεύκες- Παροικία
08.55, 11.55, 13.05, 15.05, 17.25

Από Άσπρο Χωριό προς Νάουσα- Παροικία
07.05

Από Παροικία προς Άσπρο Χωριό
07.30, 10.40, 12.10, 14.15, 16.10, 18.30, 23.10

Από Αγκαιριά προς Παροικία
Δευτέρα- Παρασκευή: 07.35>, 09.10>, 12.05*, 13.55, 14.45, 16.45, 18.00, 20.45, 23.45
Σαββατοκύριακο: 07.35>, 09.10>, 11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 16.45, 18.00, 20.45, 23.45

Από Παροικία προς Αγκαιριά
Δευτέρα- Παρασκευή: 07.10, 08.45, 11.10^, 12.10^, 13.30^, 14.15, 16.10^, 17.45, 20.10^, 23.10^
Σαββατοκύριακο: 07.10, 08.45, 11.10^, 12.10^, 13.10^, 14.15^, 16.10^, 17.45, 20.10^, 23.10^

* Mέσω Βουτάκου-Πούντας
^ Mέσω Πούντας- Βουτάκου

Από Λεύκες προς Παροικία
07.35, 09.25, 10.20, 12.25, 13.30, 15.20, 17.50, 19.50

Από Λεύκες προς Δρυό
Δευτέρα- Παρασκευή: 07.50*, 12.30*, 14.30*, 16.30*, 18.50
Σαββατοκύριακο: 07.50*, 12.30*, 14.20*, 16.20*, 18.50

*Από/ Προς Άσπρο Χωριό

Από Νάουσα προς Λεύκες
09.45

Από Λεύκες προς Νάουσα
10.05, 13.30

Από Κώστο προς Παροικία
07.40, 09.30, 12.30, 13.35, 15.30, 17.55, 20.00

Από Κώστο προς Δρυό
07.45*, 12.25*, 14.30*, 16.25*, 18.45*

* Άσπρο Χωριό

Από Νάουσα προς Κώστο
09.45

Από Κώστο προς Νάουσα
10.10, 13.35

Από Πρόδρομο προς Λεύκες- Παροικία
07.30, 09.20, 12.15, 13.25, 15.20, 17.45, 19.50

Από Πρόδρομο προς Νάουσα- Παροικία
07.30, 16.50

Από Πρόδρομο προς Δρυό
07.55, 11.05, 12.35, 14.35, 16.30, 18.50

Από Μάρμαρα προς Λεύκες- Παροικία
07.30, 09.20, 12.15, 13.25, 15.20, 17.45, 19.50

Από Μάρμαρα προς Νάουσα- Παροικία
Δευτέρα- Παρασκευή: 07.25

Από Μάρμαρα προς Δρυό
07.55, 11.05, 12.35, 14.35, 16.30, 18.50

Από Μάρπησσα προς Λεύκες- Παροικία
07.25, 09.15, 12.10, 13.20, 15.15, 17.40, 19.45

Από Μάρπησσα προς Νάουσα- Παροικία
Δευτέρα- Παρασκευή: 07.25, 16.45

Από Μάρπησσα προς Δρυό
07.55, 11.05, 12.35, 14.35, 16.30, 18.50

Από Πίσω Λιβάδι προς Λεύκες- Παροικία
07.20, 09.10, 12.05, 13.15, 15.10, 17.35, 19.40

Από Πίσω Λιβάδι προς Νάουσα- Παροικία
Δευτέρα- Παρασκευή: 07.20, 16.40

Από Πίσω Λιβάδι προς Δρυό
08.00, 11.10, 12.40, 14.40, 16.40, 18.50

Από Λογαρά προς Λεύκες- Παροικία
07.20, 09.10, 12.05, 13.15, 15.10, 17.35, 19.40

Από Λογαρά προς Νάουσα- Παροικία
Δευτέρα- Παρασκευή: 07.20, 16.40

Από Λογαρά προς Δρυό
08.00, 11.10, 12.40, 14.40, 16.40, 18.50

Από Παρασπόρο προς Παροικία
Δευτέρα- Παρασκευή: 07.55, 09.30, 11.35, 12.35, 13.55, 14.50, 16.55, 18.30, 20.30, 22.30, 23.55
Σαββατοκύριακο: 07.55, 09.35, 11.55, 12.55, 13.55,14.55, 16.55, 18.30, 20.30, 22.30, 23.55

Από Παροικία προς Παρασπόρο
Δευτέρα- Παρασκευή: 07.10, 07.30, 08.45, 09.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.30, 14.15, 16.10, 17.45, 20.10, 22.10, 23.10
Σαββατοκύριακο: 07.10, 08.45, 09.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.10, 14.15, 16.10, 17.45, 20.10, 22.10, 23.10

Από Πεταλούδες προς Παροικία
Δευτέρα- Παρασκευή: 07.45, 08.55, 11.20, 13.50, 14.50, 16.50, 17.55, 20.55, 23.55
Σαββατοκύριακο: 07.20, 08.55, 11.20, 12.50, 13.50, 14.50, 16.50, 17.55, 20.55, 23.55

Από Παροικία προς Πεταλούδες
Δευτέρα- Παρασκευή: 07.10, 08.45, 10.10, 13.30, 14.15, 16.10, 17.45, 20.10, 23.10
Σαββατοκύριακο: 07.10, 08.45, 10.10, 11.10, 12.10, 13.10, 14.10, 16.10, 17.45, 20.10, 23.10

Από Παροικία προς Αεροδρόμιο
07.10, 08.45, 10.10, 12.10, 14.15, 16.10, 17.45

Από Πούντα προς Αεροδρόμιο
10.25, 12.25, 14.25, 16.25

Από Αεροδρόμιο - Παροικία
09.05, 11.15, 13.50, 16.50

Από Αεροδρόμιο Πούντα - Παροικία
09.05, 11.15

Από Χρυσή Ακτή προς Λεύκες- Παροικία
07.50, 09.00, 12.00, 13.05, 15.00, 17.30, 19.30

Από Χρυσή Ακτή προς Νάουσα- Παροικία
Δευτέρα- Παρασκευή: 07.10, 16.30

Από Παραλία Πούντας προς Λεύκες- Παροικία
07.50, 09.05, 12.05, 13.05, 15.05, 17.35, 19.35

Από Παραλία Πούντας προς Νάουσα- Παροικία
Δευτέρα- Παρασκευή: 07.15, 16.35

Από Νάουσα προς Κολυμπήθρες
10.30, 13.30, 14.35, 16.10

Από Κολυμπήθρες προς Νάουσα
10.40, 16.25

Από Νάουσα προς Σάντα Μαρία
11.00, 13.30

Από Σάντα Μαρία προς Νάουσα
11.15, 13.45

 Πληροφορούμε το επιβατικό κοινό ότι εντός των λεωφορείων ισχύουν προσαυξημένα εισιτήρια 2.00€, 2.50€ και 3.50€.

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

plastira 265x280