Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάρου σε έκτακτη συνεδρίαση

07 Απριλίου 2016 16:44

Καλείσθε την 8η Απριλίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στην Παροικία σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1ο Έγκριση ανάληψης υποχρεώσεων και δέσμευση των αντίστοιχων εγγεγραμμένων πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Δήμου Πάρου.

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα διότι απαιτείται άμεσα λήψη απόφασης περί διάθεσης και δέσμευσης πιστώσεων, λόγω ύπαρξης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το υπουργείο Οικονομικών που αφορούν στον ΕΝ.Φ.Ι.Α (ν.4223/2013) οικονομικών ετών 2014 και 2015.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μάρκος Ι. Κωβαίος

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos