Έγκριση χρηματοδότησης Δήμου Πάρου για την εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

30 Δεκέμβριος 2016 19:45

Εγκρίθηκε η αίτηση χρηματοδότησης για την εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας(Σ. Β. Α. Κ.) που υπέβαλλε ο Δήμος Πάρου στο Πράσινο Ταμείο. Το ποσό της χρηματοδότησης ανέρχεται στα 35.000 ευρώ.

Τη σχετική απόφαση έλαβε το Πράσινο Ταμείο, φορέας που εποπτεύεται από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στην τελευταία συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του ταμείου αποφασίσθηκε να ενταχθούν οι 150 δήμοι ως δικαιούχοι χρηματοδότησης συνολικού προϋπολογισμού 8.991.000 ευρώ, στον άξονα προτεραιότητας 4 «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα» του χρηματοδοτικού προγράμματος «Λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2016».

Τα ΣΒΑΚ. αποσκοπούν στην προώθηση ισόρροπης ανάπτυξης και την καλύτερη ενοποίηση των διαφόρων τρόπων αστικής κινητικότητας. Δίνουν έμφαση στον πολίτη και στην προώθηση αλλαγών στη συμπεριφορά μετακίνησης. Εξετάζουν συνολικά τον τρόπο λειτουργίας μίας αστικής περιοχής και προτείνουν την ενσωμάτωση των δράσεων για την αστική κινητικότητα σε μία ευρύτερη, βιώσιμη αστική και εδαφική στρατηγική. Καταρτίζονται, λαμβάνοντας υπόψη διάφορα πεδία χάραξης πολιτικής και τομείς, όπως οι μεταφορές, οι χρήσεις γης και η χωροταξία, το περιβάλλον, η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, η οδική ασφάλεια, κλπ. Παρέχουν στην τοπική αυτοδιοίκηση συγκεκριμένες προτάσεις για τον τρόπο εφαρμογής στρατηγικών αστικής κινητικότητας.

Ο Δήμος Πάρου συνεχίζει δυναμικά την προσπάθεια αξιοποίησης και απορρόφησης ευρωπαϊκών κονδυλίων από τα τρέχοντα προγράμματα που θα ενισχύσουν τις δυνατότητες του Δήμου για την υλοποίηση έργων, τα οποία θα βελτιώσουν την καθημερινότητα του πολίτη και θα διατηρήσουν την καλή εικόνα του νησιού.

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

captcha

Σύνδεση / Εγγραφή