Πρόσκληση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πάρου σε τακτική συνεδρίαση

05 Ιανουάριος 2017 01:51

Καλείσθε την 9η Ιανουαρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μμ να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στην Παροικία, σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1οΕτήσια έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Πάρου έτους 2016.

Θέμα2οΓνωμοδότηση για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αφορά: «Εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων –Επέκταση ΕΕΛ Μάρπησσας –που βρίσκεται στη θέση «Καμινάκι» του Δήμου Πάρου.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Μάρκος Ι. Κωβαίος

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

captcha

Σύνδεση / Εγγραφή