Έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάρου

12 Σεπτέμβριος 2017 14:12

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση λόγω του κατεπείγοντος του θέματος του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Πέμπτη 14/09/2017 και ώρα 13.30΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος προγραμματισμού πρόσληψης μόνιμου προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών κατόπιν τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Πάρου.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Κωβαίος Μάρκος.

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα λόγω του ότι σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ’ αριθμ. 22159/εγκ. 19/30-6-2017 εγκυκλίου της Δ/νσης Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, οι ΟΤΑ υποβάλλουν από της δημοσιεύσεως των οργανισμών (η τροποποίηση του ΟΕΥ του Δήμου μας δημοσιεύθηκε 7-9-2017) και μέσα σε 10 ημέρες το αίτημα προγραμματισμού στο Υπουργείο Εσωτερικών για την έγκριση των νέων θέσεων, σύμφωνα με τη διαδικασία της 40703/16-12-2016 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., περί προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών ΟΤΑ και ν.π.ι.δ. αυτών, προκειμένου να προωθηθούν τα σχετικά αιτήματα για έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει.

Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

Ρούσσος Βατίστας

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

captcha

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos