Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

13 Μάρτιος 2018 13:04

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Παρασκευή 16-03-2018 και ώρα 19.00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο:
Γνωμοδότηση για την Μ.Π.Ε. που αφορά «Υφιστάμενο λατομικό χώρο εξόρυξης σχιστολιθικών πλακών, έκτασης 27.785,32 τμ στη θέση Καμάρες Π.Ε. Πάρου Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, από τον Χριστόφορο Γεώργιο».
Εισηγητής: Προϊστάμενος Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Υπηρεσία Δόμησης & Περιβάλλοντος κ. Ιωάννης Ραγκούσης.
ΘΕΜΑ 2ο:
Έγκριση σύναψης Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Πάρου και Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για το πρόγραμμα «Καταπολέμηση κουνουπιών έτους 2018».
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή – Παπακυρίλλου
ΘΕΜΑ 3ο:
Ενέργειες έναρξης διαδικασίας κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν.3937/2011 για τμήμα του οικισμού Αλυκή, της Δ.Κ. Αγκαιριάς.
Εισηγητής: Προϊστάμενος Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Υπηρεσία Δόμησης & Περιβάλλοντος κ. Ιωάννης Ραγκούσης.
ΘΕΜΑ 4ο: Υποβολή αιτήματος για πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας με δίμηνες συμβάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ.1 του Ν.3584/2007 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.2 του άρθρου 41 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47Α).
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.
ΘΕΜΑ 5ο:
Έγκριση ή μη των πρακτικών συνεδρίασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Χριστόφορος.
ΘΕΜΑ 6ο: Λήψη απόφασης επί αιτημάτων για την μείωση του ανταλλάγματος παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας για τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων στις παραλίες Μαρτσέλο - Κριός Παροικίας & Πούντα Μάρπησσας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Χριστόφορος.
ΘΕΜΑ 7ο: Χορήγηση δικαιώματος διέλευσης–άδεια εκτέλεσης εργασιών στην εταιρεία «ΟΤΕ ΑΕ» για την αποκατάσταση καλωδιακών βλαβών.
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή – Παπακυρίλλου
ΘΕΜΑ 8ο:
Έγκριση 1ου ΑΠΕ (τακτοποιητικού) για το έργο «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΘΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΑ».
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή – Παπακυρίλλου
ΘΕΜΑ 9ο: Γνωμοδότηση Δ.Σ. για την παράταση του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων στις τουριστικές περιοχές.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Χριστόφορος.
ΘΕΜΑ 10ο:
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Μεταφορά των διαφημιστικών εντύπων του Δήμου Πάρου στην έκθεση τουρισμού ΒΙΤ η οποία έλαβε χώρα στο Μιλάνο Ιταλίας από 11 έως 13 Φεβρουαρίου 2018».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Χριστόφορος.
ΘΕΜΑ 11ο:
Άδεια τομής αγροτικού δρόμου για σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης της ΔΕΥΑΠ.
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή – Παπακυρίλλου
ΘΕΜΑ 12ο: Προκήρυξη νέας δημόσιας πλειοδοτικής φανερής & προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου το οποίο βρίσκεται στη θέση «Κακάπετρα – Αμμουδάρες» της Δ.Κ. Πάρου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιος.
ΘΕΜΑ 13ο: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 41/2018 απόφασης του ΔΣ που αφορά Έγκριση συμμετοχής του Αντιδημάρχου κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιου στην Ημερίδα με θέμα: «Ψηφιακή οργάνωση γραφείου κίνησης κρατικών αυτοκινήτων».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιος.
ΘΕΜΑ 14ο: Διαγραφή προστίμου παράνομης στάθμευσης από βεβαιωτικό κατάλογο.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Χριστόφορος.
ΘΕΜΑ 15ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Πάρου στην επιτροπή για επανασύνδεση καταναλωτών των οποίων η παροχή ρεύματος είχε απενεργοποιηθεί λόγω ληξιπρόθεσμων χρεών (άρθρο 3 ΦΕΚ Β’ 474/14-02-2018).
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.
ΘΕΜΑ 16ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Πάρου με τον αναπληρωτή του στην επιτροπή περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων (άρθρο 6 ΦΕΚ 138/τ.β’/24-02-65).
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση πραγματοποίησης και διάθεση πίστωσης πολυετούς δαπάνης έτους 2018.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Χριστόφορος.
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση πραγματοποίησης και διάθεση πίστωσης δαπάνης έτους 2018.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Χριστόφορος.
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση μελέτης «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΗΠΙΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ».
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.
ΘΕΜΑ 20ο: Αποδοχή των όρων της πρόσκλησης ΝΑΙΓ57 με τίτλο «Δράσεις αναβάθμισης των λιμενικών υποδομών ΔΕΔ-Μ» και υποβολή πρότασης χρηματοδότησης του έργου «Κατασκευή νέων αιθουσών αναμονής επιβατών κεντρικού λιμένα Παροικίας».
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Πάρου για το Δ’ τρίμηνο οικ. έτους 2017.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Χριστόφορος.

Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

Βατίστας Ρούσσος

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

syros diagonismos 2019