Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Αντιπάρου

13 Ιούνιος 2018 12:14

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στο κτίριο ΚΕΠ την 15η του μηνός Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.30, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


1. Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού ΚΕΔΑ έτους 2018
2. Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Β΄ κατανομή έτους 2018)
3. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη φιλοξενία τριών μηχανικών του Δήμου Τρικκαίων
4. Λήψη απόφασης χορήγησης άδειας παράτασης μουσικών οργάνων
6. Λήψη απόφασης στο αίτημα της εταιρείας “ΜΠΙΤΣ ΧΑΟΥΖ ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ, ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.” σχετικά με την παραχώρηση παραλίας και αιγιαλού
7. Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαιθρίου εμπορίου
8. Λήψη απόφασης χορήγησης άδειας για συναυλία στις 10 Αυγούστου
9. Αιτήματα πολιτών

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 Σωτήριος Σκούρτης

 

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

as parou 265x280