Πρόσκληση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πάρου σε τακτική συνεδρίαση

11 Οκτώβριος 2018 14:11

Καλείσθε την 15η Οκτωβρίου 2018 ,ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στην Παροικία, σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1ο Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την κατασκευή κολυμβητηρίου και γηπέδων παραλίας στην Παροικία του Δήμου Πάρου.

Θέμα 2ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη χορήγηση άδειας παράτασης χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος της Τοπικής Κοινότητας Λευκών του Δήμου Πάρου.

Ο Πρόεδρος

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Μάρκος Ι. Κωβαίος

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos