Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάρου σε τακτική συνεδρίαση

07 Δεκέμβριος 2018 14:00

Καλείσθε την 11η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 πμ να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στην Παροικία σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1ο Καθορισμός όρων για την προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Διαχείριση και λειτουργία ΧΥΤΑ Πάρου-Αντιπάρου»

Θέμα 2ο Καθορισμός όρων συνοπτικού διαγωνισμού για τη δημόσια σύμβαση προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού»

Θέμα 3ο Καθορισμός όρων ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη δημόσια σύμβαση κατασκευής του έργου με τίτλο «Συντηρήσεις επισκευές αθλητικών εγκαταστάσεων Ν. Πάρου»

Θέμα 4ο Έγκριση πρακτικού Νο 2 και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Συντήρηση και κλαδονομή δημοτικών πάρκων Δήμου Πάρου»

Θέμα 5ο Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού κτιρίου, πρώην Κοινοτικού ξενώνα που βρίσκεται στη θέση Πιπέρι Νάουσας

Θέμα 6ο Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής παροχής υπηρεσιών

Θέμα 7ο Έγκριση καταβολής αποζημίωση μηνός Νοεμβρίου 2018 στον «Τσούπρο Δαϋίδ-Χαρίλαο του Νικολάου» για την εργασία «Παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση και κλαδονομή δημοτικών πάρκων του Δήμου Πάρου»

Θέμα 8ο Εξουσιοδότηση για την κατάθεση προτάσεων και εκδίκαση υποθέσεων κατά του Δήμου Πάρου

Θέμα 9ο Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη εφέσεως κατά της υπ’ αρίθμ. 287ΑΜ/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σύρου

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μάρκος Ι. Κωβαίος

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

athanasoulis 265 280