Πάρος: Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

15 Απρίλιος 2019 17:01

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Παρασκευή 19-04-2019 και ώρα 19.00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


ΘΕΜΑ 1ο: Αναμόρφωση του πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2019 Δήμου Πάρου.
Εισηγητής: κ. Χαράλαμπος Μαλινδρέτος.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση Α΄ αναμόρφωσης προϋπολογισμού και πίνακα στοχοθεσίας της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. έτους 2019.
Εισηγητής: Δήμαρχος Πάρου κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 3ο: Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμό 139/2013 απόφασης του Δ.Σ. Δήμου Πάρου που αφορά δωρεάν παραχώρηση δημοτικού χώρου στο ΝΟΠ.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιος.

ΘΕΜΑ 4ο: Ένταξη της ναυταθλητικής εγκατάστασης Δήμου Πάρου σε κατηγορία σύμφωνα με τον Ν. 4479/2017.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιος.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση απολογισμού έτους 2018 του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Πάρου – Αντιπάρου.
Εισηγητής: Δήμαρχος Πάρου κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2019 του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Πάρου – Αντιπάρου.
Εισηγητής: Δήμαρχος Πάρου κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 7ο: Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κών & Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν. 4509/2017 και την 13022/19-04-2018 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομμίας & Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1377/τ. Β΄/24-4-2018), όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ. 44173/24-8-2018 (ΦΕΚ 3656/τ. Β΄/27-8-2018) και ισχύει.
Εισηγητής: Δήμαρχος Πάρου κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Πάρου και Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου, για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, ευπρεπισμού και μικροσυντήρησης ηλεκτροφωτισμού λιμανιών Δήμου Πάρου για το έτος 2019.
Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΛΤ Πάρου – Αντιπάρου κ. Σταύρος Καραχάλιος.

ΘΕΜΑ 9ο: Λήψη απόφασης για την ίδρυση τμήματος ένταξης στο Γυμνάσιο Αρχιλόχου Πάρου.
Εισηγητής: Πρόεδρος των Σχολικών Επιτροπών Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης κ. Χαράλαμπος Μαλινδρέτος.

ΘΕΜΑ 10ο: Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 112/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Δήμαρχος Πάρου κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 11ο: Λήψη απόφασης για την ανάθεση «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ» σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138/16-06-2011).
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Θεοδώρα Σαρρή – Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 12ο: Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου του ΝΠΔΔ, ΚΠΠΑ για το έτος 2019.
Εισηγητής: Πρόεδρος Κ.Π.Π.Α. κ. Μικές Λεοντής.

ΘΕΜΑ 13ο: Αποδοχή ή μη πρακτικού συνεδρίασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών διαφορών.
Εισηγητής: κ. Χαράλαμπος Μαλινδρέτος.

ΘΕΜΑ 14ο: Λήψη απόφασης για την έγκριση κατασκευής πέργκολας σε ρυμοτομούμενο χώρο στη θέση «παραλία Αγ. Δημητρίου» εντός του παραδοσιακού οικισμού Νάουσας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιος.

ΘΕΜΑ 15ο: Επανεξέταση αιτήματος για διαμόρφωση δημοτικού χώρου στη θέση «Άγιοι Ανάργυροι» της Δ.Κ. Νάουσας Πάρου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Τριπολιτσιώτης.

ΘΕΜΑ 16ο: Διαμόρφωση οδού στην περιοχή Τσερδάκια Δ/Κ Μάρπησσας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Τριπολιτσιώτης.

ΘΕΜΑ 17ο: Λήψη απόφασης απαλλαγής από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής στον Πατέλη Δημήτριο του Αθανασίου.
Εισηγητής: κ. Χαράλαμπος Μαλινδρέτος.

ΘΕΜΑ 18ο: Λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα του Συλλόγου Καμαρών για την παραχώρηση της χρήσης πρώην Δημοτικού Σχολείου Καμαρών και του περιβάλλοντος χώρου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιος.

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση συνδιοργάνωσης του Δήμου Πάρου με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και την Ο.Χ.Ε. του διεθνούς τουρνουά Beach Handball στην Πάρο.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιος.

ΘΕΜΑ 20ο: Συμμετοχή του Δήμου Πάρου στο 2ο Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας Πάρου 2019 στο πλαίσιο προώθησης της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων.
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Θεοδώρα Σαρρή – Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 21ο: Επιχορηγήσεις Συλλόγων.
Εισηγητής: Δήμαρχος Πάρου κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση προμήθειας 32 αναμνηστικών καλαθιών με τοπικά προϊόντα για τα κρουαζιερόπλοια που θα προσεγγίσουν την Πάρο το 2019.
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Θεοδώρα Σαρρή – Παπακυρίλλου.

Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

Βατίστας Ρούσσος

 

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos