Πρόσκληση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πάρου σε τακτική συνεδρίαση.

31 Μάιος 2019 14:47

Καλείσθε την 05η Ιουνίου 2019 ,ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:0π.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στην Παροικία, σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1ο Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα πολίτη για την παραχώρηση της χρήσης χώρου στάθμευσης.

Θέμα 2ο Καθορισμός κοινόχρηστου χώρου για την παραχώρηση της χρήσης για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για την επιχείρηση της κ. Παλαπίτα Χρυσής που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Νάουσας του Δήμου Πάρου.

Θέμα 3ο Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την κοπή ή μη δέντρου στην περιοχή της Μάρπησσας του Δήμου Πάρου μετά από αίτημα πολίτη.

Ο Πρόεδρος

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Μάρκος Ι. Κωβαίος

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos