Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ. – 6η 2019

25 Ιούνιος 2019 13:56

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 234, 240, 244 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα Ν. 3463/2006, τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας Διοίκησης και Διαχείρισης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει την Παρασκευή 28/06/2019 και ώρα 11:00 στα Γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου (πλατεία Εκατονταπυλιανής, Παροικία) για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο : Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και 1Η Αναμόρφωση
Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019

ΘΕΜΑ 2ο : Απόφαση έγκρισης υποχρεωτικής αναμόρφωσης του πίνακα στοχοθεσίας
οικονομικών αποτελεσμάτων 2019 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου
Πάρου Αντιπάρου

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου
Πάρου – Αντιπάρου

Καραχάλιος Σταύρος

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos