Συνεδρίαση Δ.Σ ΔΕΥΑ Πάρου την Παρασκευή 28 Ιουνίου

25 Ιούνιος 2019 14:06

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80 «Περί λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου, απαρτία και λήψη αποφάσεων» Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης όπως αυτός τροποποιήθηκε από τους Ν. 2307/95, 2503/97 και 2647/98, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 και ώρα 11:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Π., στον επαρχιακό δρόμο Παροικιάς – Καμαρών, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα1ο:Υποβολή πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υποδομές μεταφορών, περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη», με τίτλο «Νέα έργα ύδρευσης και εφαρμογή συστημάτων αφαλάτωσης για την ικανοποίηση αναγκών σε νησιά με ειδικές τοπικές και κλιματικές συνθήκες, σε νησιά-τουριστικούς πόλους με υψηλό κόστος μεταφοράς νερού και σε παράκτιες τουριστικές περιοχές», για τη χρηματοδότηση της νέας μονάδας αφαλάτωσης στη θέση «Κρωτήρι».

Θέμα2ο:Έγκριση μελέτης για την προμήθεια και εγκατάσταση νέας μονάδας αφαλάτωσης στη θέση «Κρωτήρι».

Θέμα3ο:Εξουσιοδότηση εργαζομένου της Επιχείρησης για την υποβολή προτάσεων στο Ο.Π.Σ.

Θέμα4ο: Έγκριση πρακτικού του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Λειτουργία και συντήρηση υφιστάμενου συγκροτήματος μονάδων αφαλάτωσης συνολικής παραγωγής 2.500 κ.μ./ ημέρα και προμήθεια νέων μεμβρανών για την αφαλάτωση Παροικιάς».

Θέμα5ο: Έγκριση πρακτικού του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια επαγγελματικών οχημάτων».

Θέμα6ο: Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για την «Συντήρηση συστήματος τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε.Υ.Α.Π.».

Θέμα7ο:Έγκριση πρακτικού διαγωνισμο για τον «Καθαρισμό αποχετευτικού δικτύου, αντλιοστασίων λυμάτων και Ε.Ε.Λ.».

Θέμα8ο: Εξέταση αίτησης κ. Ρούσσου Νικολάου.

Θέμα9ο: Εξέταση αίτησης κ. Νικολάρη Παναγιώτη.

Θέμα10ο: Αιτήσεις δημοτών.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π.

Πούλιος Γεώργιος

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos