Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

26 Ιουλίου 2019 17:02

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 255-257 και 268 του Ν.3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) και τις διατάξεις του άρθρου 3 του ΦΕΚ Β’ 1492/2007, σας προσκαλούμε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π., που θα γίνει την 30η Ιουλίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Έγκριση αγοράς βιβλίων στην Δημοτική Βιβλιοθήκη Πάρου «Γιάννης Γκίκας».
Θέμα 2ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν.4412/2016.
Θέμα 3ο: Θέματα που αφορούν την Δημοτική Βιβλιοθήκη Πάρου «Γιάννης Γκίκας».
Θέμα 4ο: Θέματα που αφορούν το Δημοτικό Ωδείο Πάρου.
Θέμα 5ο: Αίτημα φιλοξενίας των ναυαγοσωστών στο Σπίτι της Λογοτεχνίας.
Θέμα 6ο: Αίτημα του κ. Δ. Γεωργιάδη για κάλυψη εξόδων ανανέωσης των βιβλιαρίων υγειάς του προσωπικού.
Θέμα 7ο: Έγκριση πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Ο Πρόεδρος του Δ. Σ. της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.


Μάρκος Ι. Κωβαίος

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos