Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάρου σε τακτική συνεδρίαση.

01 Αυγούστου 2019 17:16

Καλείσθε την 05η Αυγούστου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00π.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στην Παροικία σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1ο Έλεγχος και έγκριση οικονομικού απολογισμού, ισολογισμού και οικονομικών καταστάσεων διαχειριστικού έτους από 01-01-2018 έως 31-12-2018 του Δήμου Πάρου.

Θέμα 2ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη προσφυγών κατά αποφάσεων του Λιμενάρχη Πάρου περί επιβολής προστίμων.

Θέμα 3ο Καθορισμός όρων της δημόσιας ,μειοδοτικής ,φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εύρεση και μίσθωση ακινήτου για χώρους στάθμευσης στη Δημοτική Κοινότητα Νάουσας του Δήμου Πάρου.

Θέμα 4ο Καθορισμός όρων της δημόσιας ,μειοδοτικής ,φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εύρεση και μίσθωση ακινήτου για τοποθέτηση αιθουσών για τη στέγαση του Γυμνασίου Πάρου στη Δημοτική Κοινότητα Πάρου του Δήμου Πάρου.

Θέμα 5ο Έγκριση καταβολής αποζημίωσης μηνός Ιουλίου 2019 στον Ασωνίτη Χρήστο του Σπυρίδωνος για την εργασία «Παροχή υπηρεσιών για την συντήρηση και κλαδονομή δημοτικών πάρκων του Δήμου Πάρου».

Θέμα 6ο Έγκριση 2ου πρακτικού του ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης«Μελέτες ωρίμασης μονάδας κομποστοποίησης Δήμου Πάρου»

Θέμα 7ο Έγκριση 1ου πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Άρση επικινδυνότητας οδικού δικτύου Δήμου Πάρου».

Θέμα 8ο Καθορισμός νέας ημερομηνίας διεξαγωγής του συνοπτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου εκτέλεσης έργου « Διαμόρφωση πλατείας στα Μάρμαρα».

Θέμα 9ο Καθορισμός όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Βρεφονηπιακός σταθμός Μαρμάρων Νήσου Πάρου».

Θέμα 10ο Καθορισμός όρων και προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την δημόσια σύμβαση προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια αργού υλικού (3 άλφα) για συντηρήσεις δρόμων Δήμου Πάρου».

Θέμα 11ο Καθορισμός όρων και προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την δημόσια σύμβαση παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών για την αντικατάσταση ντουί, λαμπτήρων και φωτιστικών σωμάτων Δήμου Πάρου».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μάρκος Ι. Κωβαίος

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos