Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

26 Σεπτεμβρίου 2019 19:34

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Δευτέρα 30-09-2019 και ώρα 20.00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


ΘΕΜΑ 1ο:
Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση μίσθωσης ακινήτου στη Δ.Κ. Αρχιλόχου, προς χρήση προσωρινής αποθήκευσης ανακυκλώσιμων υλικών.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βατίστας Ρούσσος
ΘΕΜΑ 2ο: Ορισμός Μελών Τουριστικής Επιτροπής Δήμου Πάρου.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.
ΘΕΜΑ 3ο: Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.
ΘΕΜΑ 4ο: Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας, Πρόνοιας & Αλληλεγγύης.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.
ΘΕΜΑ 5ο: Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.
ΘΕΜΑ 6ο: Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου των Σχολικών Επιτροπών Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πάρου.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.
ΘΕΜΑ 7ο: Ορισμός Επιτροπής υποστήριξης στο Γραφείο Αθλητισμού και Νέας Γενιάς.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.
ΘΕΜΑ 8ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος «Οίκος Ευγηρίας Πάρου Δημοτικό και Εκκλησιαστικό Ίδρυμα».
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.
ΘΕΜΑ 9ο: Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του κληροδοτήματος Μάρπησσας «Παναγιώτη Κουτρέλη».
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.
ΘΕΜΑ 10ο: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 211/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τον ορισμό εκπροσώπων για τη διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου Πάρου και των εποπτευόμενων Ν.Π.Δ.Δ. αυτού.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βατίστας Ρούσσος.
ΘΕΜΑ 11ο: Λήψη απόφασης για την ανάθεση «Παροχή υπηρεσιών για τη φόρτωση και μεταφορά μπαζών-φυτικών υπολειμμάτων και ογκωδών αντικειμένων Δήμου Πάρου» σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α΄/16-06-2011).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ηλίας Κουντρομιχάλης
ΘΕΜΑ 12ο: Λήψη απόφασης για την κοπή ή μη δένδρου στο κοιμητήριο του Προδρόμου της Κοινότητας Αρχιλόχου του Δήμου Πάρου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βατίστας Ρούσσος
ΘΕΜΑ 13ο: Λήψη απόφασης σε αίτημα της εταιρείας «ON AIR SLR» για χορήγηση άδειας βιντεοσκόπησης σε περιοχές της Πάρου στις 5 & 6 Οκτωβρίου 2019 για τις ανάγκες της διαφημιστικής παραγωγής με την επωνυμία «Grimaidi Lines 2020 Campaign».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ηλίας Κουντρομιχάλης
ΘΕΜΑ 14ο: Λήψη απόφασης σε αίτημα του κ. Μιχαήλ Γιαλόζογλου για την παραχώρηση της χρήσης χώρου στάθμευσης στη πλατεία «Μαντώ Μαυρογένους» στη Παροικία Πάρου.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

Ο Πρόεδροςτου Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

Πετρόπουλος Παναγιώτης

 

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

araxova mini