ΠΟΛΙΤΙΚΗ (2094)

Το πρόγραμμα τουριστικής προβολής, μέσω πρωτότυπων προωθητικών ενεργειών, ανακοίνωσε η Τουριστική Επιτροπή του Δήμου Πάρου

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Προσκαλούμε τα Μέλη της Τουριστικής Επιτροπής σε έκτακτη συνεδρίαση

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80 «Περί λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου, απαρτία και λήψη αποφάσεων» Δημοτικών

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 16 Ιανουαρίου 2012 για τα παρακάτω θέματα η δημοτική παράταξη «Πάρος – ΑΞΙΑ» εξέφρασε τις εξής θέσεις:

Θέση Δ.Σ. Πάρου επί του Σχεδίου Π.Δ. «Κατηγορίες και Περιεχόμενο Χρήσεων Γής» και ειδικότερα επί του άρθρου 14 και θέση επί του θέματος ¨Συζήτηση και απόφαση επί θεμάτων ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών που αφορούν τον Δήμο Πάρου¨

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

captcha

Σύνδεση / Εγγραφή