Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

15 Μάρτιος 2019 14:35

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 255-257 και 268 του Ν.3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) και τις διατάξεις του άρθρου 3 του ΦΕΚ Β’ 1492/2007, σας προσκαλούμε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π., που θα γίνει την 19η Μαρτίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Α’ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Στοχοθεσίας της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. για το 2019.
Θέμα 2ο: Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια ειδών για την κάλυψη των αναγκών της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.
Θέμα 3ο: Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του προγράμματος Κ.Η.Φ.Η.
Θέμα 4ο: Έγκριση δαπάνης για την κάλυψη εξόδων παράστασης του κ. Κ. Φιφλή Νομικού Συμβούλου Δήμου Πάρου.
Θέμα 5ο: Αίτημα φιλοξενίας νηπίων στον Βρεφονηπιακό Σταθμό Παροικίας «Τα Μελισσάκια».
Θέμα 6ο: Πρόταση για έγκριση συνδρομής της έκδοσης DAYS OF ART IN GREECE.
Θέμα 7ο: Ανανέωση σύμβασης με την εταιρεία ΔΗΜΟΣΝΕΤ.
Θέμα 8ο: Συζήτηση πρότασης από τον ραδιοφωνικό σταθμό ΗΧΩ FM.
Θέμα 9ο: Έγκριση πολιτιστικών εκδηλώσεων.
Θέμα 10ο: Έγκριση παραχώρησης χώρων.

Ο Πρόεδρος του Δ. Σ. της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

Μάρκος Ι. Κωβαίος

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

athanasoulis 265 280