Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Αναφορά στη Βουλή κατέθεσε ο Νίκος Συρμαλένιος

10 Οκτωβρίου 2019 12:45

Ο βουλευτής Κυκλάδων Νίκος Συρμαλένιος κατέθεσε στη Βουλή αναφορά για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πυροβέστες.

Συγκεκριμένα, κατέθεσε τις επιστολές της ΠΑ.ΣΩ.Π.Υ.ΣΥ.Π σχετικά με:

 

Διαδικασία ένταξης των Εποχικών Πυροσβεστών στο τέλος του πίνακα επιλαχόντων επιτυχόντων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης
Σύμβαση με το ΓΝΑ Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης
Αποζημίωση νυχτερινών και εξαιρέσιμων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης