Σίφνος: Δείτε αναλυτικά τα εκλογικά τμήματα

21 Μαϊος 2019 23:13

Όπως γνωρίζετε, την Κυριακή 26 Μαΐου 2019, θα διεξαχθούν οι ψηφοφορίες:


1. για την εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Ευρωεκλογές),
2. για την εκλογή των Περιφερειακών Αρχών (Περιφερειακές),
3. για την εκλογή Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων (Δημοτικές) και
4. για την εκλογή των Συμβούλων των Κοινοτήτων (Κοινοτικές).

Για την καλύτερη ενημέρωση των εκλογέων, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Α) Κάθε εκλογέας καλείται να ψηφίσει και στις 4 παραπάνω εκλογικές διαδι-κασίες, οι οποίες θα διεξαχθούν ανά 2, σε διπλανά μεν, αλλά διαφορετικά μεταξύ τους εκλογικά τμήματα. Ειδικότερα, στα τμήματα που περιέχουν το γράμμα Α στην αρίθμησή τους, θα διεξάγεται η ψηφοφορία για τις Ευρω-εκλογές και τις Περιφερειακές εκλογές και στα τμήματα που περιέχουν το γράμμα Β, θα διεξάγεται η ψηφοφορία για τις Δημοτικές και τις Κοινοτικές εκλογές. Σε κάθε ένα από τα εκλογικά τμήματα δηλαδή, θα υπάρχουν 2 κάλπες και 2 παραβάν, στα οποία θα έχει επικολληθεί διακριτικό για το εί-δος της ψηφοφορίας που εξυπηρετούν.

Β) Τα εκλογικά τμήματα που έχουν συσταθεί στο Δήμο μας είναι τα παρακάτω:
Γ) Στην είσοδο των εκλογικών τμημάτων, θα υπάρχει πινακίδα με τον αριθμό του εκλογικού τμήματος, το είδος των ψηφοφοριών που θα διεξάγονται σε αυτό και το ονοματεπώνυμο των εκλογέων που ψηφίζουν σε αυτό (α-πό/έως).

Κάθε εκλογέας αφού εντοπίσει τον αριθμό του τμήματος που ψηφίζει, θα εισέρχεται στο εκλογικό τμήμα με την ένδειξη Α και θα ξεκινά τη διαδικασία της ψηφοφορίας για τις Ευρωεκλογές (ταυτοποίηση, παραλαβή ψηφοδελτίων/φακέλου ψηφοφορίας, επιλογή ψηφοδελτίου/υποψηφίων μέσα στο πρώτο παραβάν, τοποθέτηση κλειστού φακέλου στην πρώτη κάλπη).

Αφού ολοκληρώσει τη διαδικασία για τις Ευρωεκλογές, θα επαναλαμβάνει μέσα στο ίδιο εκλογικό τμήμα, την όμοια διαδικασία για τις Περιφερειακές εκλογές, στο δεύτερο παραβάν και τη δεύτερη κάλπη.
Στη συνέχεια, θα εξέρχεται από το εκλογικό τμήμα με την ένδειξη Α και θα εισέρχεται στο αντίστοιχο διπλανό εκλογικό τμήμα με την ένδειξη Β. Εκεί, με διαδικασία όμοια με την παραπάνω, θα ψηφίζει αρχικά για τις Δημοτικές και κατόπιν για τις Κοινοτικές εκλογές.

Δ) Η ψηφοφορία στο εκλογικό διαμέρισμα Απολλωνίας, ως συνήθως, θα διε-ξαχθεί σε αίθουσες του Γυμνασίου – Λυκείου. Στο εκλογικό διαμέρισμα Αρ-τεμώνα όμως, λόγω του μεγαλύτερου αυτή τη φορά αριθμού εκλογικών τμημάτων, η ψηφοφορία δεν θα διεξαχθεί αποκλειστικά στο Νηπιαγωγείο Αρτεμώνα (πρώην Δημοτικό Σχολείο) αλλά και στο Πολιτιστικό Κέντρο «Μαριάνθη Σίμου». Κάθε εκλογέας του εκλογικού διαμερίσματος Αρτεμώνα πάντως, θα μεταβαίνει και θα ψηφίζει σε όλες τις ψηφοφορίες, σε ένα και μόνο από τα 2 κτίρια.

Συγκεκριμένα, στον Αρτεμώνα:
 Οι εκλογείς από: ΑΓΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ έως: ΖΟΥΛΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ, καθώς και όλοι οι Ετεροδημότες και όλοι οι Κοινοτικοί, θα ψηφίσουν για όλες τις ψηφοφορίες στο Νηπιαγωγείο Αρτεμώνα (πρώην Δημοτικό Σχολείο).
 Οι εκλογείς από: ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ έως: ΨΩΜΑ ΜΑΡΙΑ, θα ψη-φίσουν για όλες τις ψηφοφορίες στο Πολιτιστικό Κέντρο «Μαριάνθη Σίμου».
Ε) Οι σταυροί προτίμησης ανά ψηφοφορία έχουν ως εξής:
1. Στις Ευρωεκλογές: μέχρι 4 σταυρούς, σε υποψήφια μέλη του Ευρωπαϊ-κού Κοινοβουλίου.
2. Στις Περιφερειακές: μέχρι 1 σταυρό σε υποψήφιο Περιφερειακό Σύμ-βουλο της Περιφερειακής Ενότητας Μήλου.
3. Στις Δημοτικές: μέχρι 3 σταυρούς σε υποψηφίους Δημοτικούς Συμβού-λους.
4. Στις Κοινοτικές: μέχρι 2 σταυρούς σε υποψηφίους Συμβούλους Κοινότη-τας.
ΣΤ) Η ψηφοφορία θα αρχίσει στις 7 το πρωί και θα λήξει στις 7 το απόγευμα.
Ζ) Ο Δήμος Σίφνου θα λειτουργήσει το Σάββατο 25 Μαΐου από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ και την Κυριακή 26 Μαΐου από τις 7 το πρωί μέχρι την ολοκλήρωση της μετάδοσης των αποτελεσμάτων. Συνεπώς, για οτιδήποτε προκύψει σχετικά με τις εκλογές, μπορείτε να απευθύνεστε στη Διοικητική Υπηρεσία, στο Δημοτικό Κατάστημα που βρίσκεται στον κεντρικό πεζόδρο-μο της Απολλωνίας («Στενό») ή στο τηλέφωνο 2284360300.

Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς
Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών
Νικόλαος Ανδρ. Κορακής

 

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos