Εκτύπωση αυτής της σελίδας

1428 προσλήψεις μονίμων – Οι 7 νέοι διαγωνισμοί ΑΣΕΠ μέσα στην Άνοιξη

13 Απριλίου 2021 19:15

7 διαγωνισμοί για 1.428 μόνιμες προσλήψεις σε τέσσερα υπουργεία και στην ΕΛ.ΣΤΑΤ προωθούνται τις επόμενες ημέρες.

Στα σκαριά βρίσκονται επτά νέοι διαγωνισμοί για την πρόσληψη 1.428 μόνιμων υπαλλήλων. Με προσωπικό ενισχύεται το υπουργείο Δικαιοσύνης για τις Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων, τα σωφρονιστικά καταστήματα και τις ιατροδικαστικές υπηρεσίες.

Το υπουργείο Παιδείας θα ενισχυθεί με 306 νέους υπαλλήλους, το υπουργείο Εθνικής Αμυνας με 138 νέους υπαλλήλους, η ΕΛ.ΣΤΑΤ. με 127 υπαλλήλους και, τέλος, το υπουργείο Εξωτερικών με 50 διοικητικούς υπαλλήλους.

 Μάλιστα η προκήρυξη για το υπουργείο Εξωτερικών έχει ήδη σταλεί για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο. Οι υπόλοιποι διαγωνισμοί αναμένεται να πάρουν σειρά και να υλοποιηθούν μέχρι το τέλος της άνοιξης.

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ: Αιτήσεις έως 22 Απριλίου για 1.600 Eπαγγελματίες Oπλίτες

Καλούνται για «κατάταξη» στις Ένοπλες Δυνάμεις 193 στρατιωτικοί σκύλοι

Εως τις 22 Απριλίου θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις για την πρόσληψη 1.600 Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) στις Ενοπλες Δυνάμεις. Θα γίνουν 1.000 προσλήψεις ΕΠΟΠ στο Στρατό Ξηράς, 300 προσλήψεις ΕΠΟΠ στο Πολεμικό Ναυτικό, 280 θέσεις ΕΠΟΠ στην Πολεμική Αεροπορία και 20 θέσεις ΕΠΟΠ στο Κοινό Νομικό Σώμα των Ενόπλων Δυνάμεων. Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά, μέσω σχετικής μηχανογραφικής εφαρμογής στην ηλεκτρονική διεύθυνση epop.army.gr, την προβλεπόμενη αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται και από τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά, σε ψηφιακή μορφή (pdf).

Προσόντα

Οι Επαγγελματίες Οπλίτες πρέπει να έχουν τα παρακάτω προσόντα: (1) Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια. (2) Να έχουν συμπληρώσει το 18ο και να μην έχουν υπερβεί το 28ο έτος της ηλικίας τους κατά το έτος κατάταξής τους στις Ενοπλες Δυνάμεις (γεννηθέντες από 1ης-1-1994 έως 31-12-2002). Οι υπηρετούντες ως οπλίτες βραχείας ανακατάταξης (ΟΒΑ), να μην έχουν υπερβεί το 31ο έτος της ηλικίας τους κατά το έτος κατάταξής τους ως Επαγγελματίες Οπλίτες (γεννηθέντες από 1ης-1-1991 έως 31-12-2002). (3) Να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,60 μ. οι άνδρες και 1,55 μ. οι γυναίκες. (4) Να έχουν τις γραμματικές γνώσεις. (5) Να είναι ικανοί κατηγορίας πρώτης (Ι/1) ή δεύτερης (Ι/2), σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την εξέταση της σωματικής ικανότητας των στρατευσίμων. (6) Να έχουν, όσοι ήδη υπηρετούν, θετική εισήγηση για κατάταξη από τον τελευταίο διοικητή τους.

Οι Επαγγελματίες Οπλίτες πρέπει να μην έχουν τα παρακάτω κωλύματα: (1) Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, ψευδορκία, ψευδή ανωμοτί κατάθεση, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, ψευδή καταμήνυση, συκοφαντική δυσφήμηση, παράβαση καθήκοντος, ανυποταξία, λιποταξία, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής ή της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, λαθρεμπορίας, όπλων, πυρομαχικών και τυχερών παιχνιδιών. (2) Να μην έχουν παραπεμφθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή οποιοδήποτε πλημμέλημα της ως άνω υποπαραγράφου της παρούσας, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί. (3) Να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα με αμετάκλητη απόφαση. (4) Να μην έχουν εκπέσει ή υποβιβασθεί του βαθμού τους οι εκπληρώσαντες τις νόμιμες στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

 pitaras 745x280

 


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: Εως 16 Απριλίου για 76 θέσεις

 

«Βόμβα» από την ΤτΕ: Στο 1,9% θα μείνει η ανάπτυξη φέτος

Λίγες μέρες έμειναν για τους υποψηφίους που ενδιαφέρονται να κάνουν αίτηση στο διαγωνισμό για την πρόσληψη ιδιωτών για τις ανάγκες ασφάλειας ή φρούρησης των εγκαταστάσεων ή χώρων, καθώς και για τη συνοδεία χρηματαποστολών στην Τράπεζα της Ελλάδος. Ο αριθμός των ιδιωτών που θα προσληφθούν ως προσωπικό ασφαλείας για τις ανάγκες ασφάλειας ή φρούρησης των εγκαταστάσεων ή χώρων, καθώς και για τη συνοδεία χρηματαποστολών της Τραπέζης της Ελλάδος καθορίζεται σε εβδομήντα έξι (76).

Οι υποψήφιοι/ες που επιθυμούν να προσληφθούν ως προσωπικό ασφαλείας πρέπει κατά το χρόνο υποβολής τής αίτησης να συγκεντρώνουν τα προσόντα και να πληρούν τις προϋποθέσεις ως κατωτέρω: Να είναι Ελληνες πολίτες (άνδρες και γυναίκες). Να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους και να μην υπερβαίνουν το 30ό έτος της ηλικίας τους. Για τον υπολογισμό της ηλικίας των υποψηφίων, ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης, δηλαδή όσοι/ες γεννήθηκαν τα έτη 1991 έως και 1999. Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις κατά το χρόνο υποβολής τής αίτησης πρόσληψης ως ικανοί ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, όχι όμως για λόγους υγείας. Να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70 μ., χωρίς υποδήματα.

Να μην έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για τέλεση, απόπειρα ή κάθε μορφή συμμετοχής σε κακούργημα. Να μην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω κι αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρησή τους. Να μην τελούν σε δικαστική συμπαράσταση (ΑΚ 1666 επόμενα). Να έχουν σωματικά και ψυχοπνευματικά προσόντα ανάλογα με εκείνα που απαιτούνται για την κατάταξη του αστυνομικού προσωπικού. Να μην έχουν κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών ανεξάρτητα αν τους επιβλήθηκε ή όχι ποινή για την πράξη τους αυτή.

 

Να έχουν τίτλο σπουδών (απολυτήριο) όλων των τύπων Λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής εσωτερικού ή εξωτερικού. Να είναι κάτοχοι τίτλου γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2. Να είναι κάτοχοι πιστοποιητικού γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών Διαδικτύου. Κάθε υποψήφιος/α υποχρεούται να υποβάλει μία (1) μόνο αίτηση αυτοπροσώπως στο αστυνομικό τμήμα του τόπου κατοικίας του ή διαμονής έως και 16/04.

ΝΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: 50 μόνιμοι διοικητικοί στο υπουργείο Εξωτερικών

Στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση έστειλε το ΑΣΕΠ την 3Κ/2021 προκήρυξη, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πενήντα (50) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο υπουργείο Εξωτερικών. Αναλυτικά θα προσληφθούν 9 άτομα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης, 9 άτομα Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ως επιμελητές και 32 άτομα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ως διοικητικό προσωπικό προξενείου. Για τις θέσεις ΠΕ θα ζητηθούν, εκτός από το πτυχίο, τα εξής: Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών Διαδικτύου. Γνώση χειρισμού Η/Υ στο αντικείμενο των βάσεων δεδομένων, άριστη γνώση Αγγλικής ή Γαλλικής γλώσσας.

Τα πτυχία που γίνονται δεκτά

Οι υποψήφιοι Δευτεροβάθμιας Εκπάιδευσης οφείλουν να προσκομίσουν πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΙΕΚ ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΤΕΕ Β΄ κύκλου ή Ενιαίου Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλο ισότιμο τίτλο σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

Οι υποψήφιοι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης θα πρέπει να διαθέτουν απολυτήριο τίτλο τριταξίου Γυμνασίου ή άλλο ισότιμο τίτλο της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Για τους υποψηφίους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης γίνονται δεκτά τα παρακάτω πτυχία: Πτυχίο ή δίπλωμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (από 1998 μετονομάστηκε σε Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης) ή Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (πρώην Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής) ή Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών ή Βαλκανικών Σπουδών ή Δημόσιας Διοίκησης ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών (από Μάιο του 2008 μετονομάστηκε σε Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών) ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ή Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Διοίκησης Τεχνολογίας ή Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ή Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων και Διοίκησης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων ή Επιχειρησιακής Ερευνας και Μάρκετινγκ ή Επιχειρησιακής Ερευνας και Στρατηγικής Πωλήσεων (Marketing) ή Ιστορίας-Αρχαιολογίας-Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής Διοίκησης ή Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης: Εισαγωγική Κατεύθυνση: α) Πολιτικής Επιστήμης, β) Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής ή Κοινωνικής Πολιτικής ή Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας ή Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης ή Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών ή Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων ή Μεσογειακών Σπουδών με κατευθύνσεις: α) Γλωσσολογίας Νοτιοανατολικής Μεσογείου είτε β) Διεθνών Σχέσεων και Οργανισμών ή Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Νομικής ή Οικονομικής Επιστήμης ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Οικονομικών Επιστημών ή Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (από 2006 μετονομάστηκε σε Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων) ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού ή Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης ή Πολιτικής Επιστήμης ή Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης ή Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας ή Πολιτικών Επιστημών ή Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών ή Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων ή Πολιτικών Θεσμών και Διεθνών Σχέσεων (από 2006 μετονομάστηκε σε Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων) ή Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής ή Στατιστικής ή Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Μαθηματικών με κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής.

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ: ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ ΤΙΣ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

483 αρχαιολόγοι, φύλακες, μηχανικοί και εργάτες σε μουσεία

Σε προσλήψεις εποχικού προσωπικού προχωρούν μουσεία και εφορείες αρχαιοτήτων για να καλύψουν τις ανάγκες τους για τη θερινή περίοδο. Θα προσληφθούν 483 εποχικοί υπάλληλοι για οκτώ μήνες. Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις των φυλάκων θα πρέπει να έχουν: πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο ειδικότητας Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Xώρων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλο ισότιμο τίτλο σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας και μέτρια γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ιταλικής ή Ισπανικής ή Ρωσικής γλώσσας. Για τις θέσεις των αρχαιολόγων ζητούνται: Πτυχίο Ιστορίας – Αρχαιολογίας με ειδίκευση στην Αρχαιολογία και την Ιστορία Τέχνης ή Αρχαιολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ. Αριστη γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ιταλικής γλώσσας. Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών Διαδικτύου. Αποδεδειγμένη εμπειρία (τουλάχιστον 6μηνη) συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης (αφορά το 60% των προκηρυσσόμενων θέσεων).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ

Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων (έως σήμερα)    
ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και
Εργων Τέχνης
12 210 3215548
ΔΕ Τεχνικοί Συντήρησης
Αρχαιοτήτων
6  
ΥΕ Εξειδικευμένοι Εργάτες 1  
Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας (εως 14/4)    
ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 41 27410 32650
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας 3  
Εφορεία Αρχαιοτήτων Κιλκίς (έως 16/4)    
ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 3 23410 76661
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας 2  
ΤΕ Λογιστικού 1  
Εφορεία Αρχαιοτήτων Πιερίας (έως 16/4)    
ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 16 23510 47883
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας 2  
ΤΕ Λογιστικού 1  
Εφορεία Αρχαιοτήτων Σερρών (έως 14/4)    
ΠΕ Αρχαιολόγων 1 23210 21084
Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων (έως 14/4)    
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 1 28210 44418
Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας (έως 14/4)    
ΠΕ Αρχαιολόγων 2 26610 48310
ΠΕ Αρχιτεκτόνων 1  
ΥΕ Εξειδικευμένοι Εργάτες 3  
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης (έως 14/4)    
ΥΕ Εξειδικευμένοι Εργάτες 5 25310 21517
Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων (έως 15/4)    
ΠΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Εργων Τέχνης 1 210 3215548
ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και
Εργων Τέχνης
1  
ΔΕ Τεχνικοί Συντήρησης
Αρχαιοτήτων
2  
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου (έως 15/4)    
ΠΕ Αρχαιολόγων 1 2810 279241
ΠΕ Αρχιτεκτόνων 1  
ΔΕ Εξειδικευμένων Εργατοτεχνιτών 6  
Εφορεία Αρχαιοτήτων Καστοριάς (έως 15/4)    
ΥΕ Εξειδικευμένοι Εργάτες 8  
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (έως 15/4)    
ΥΕ Εξειδικευμένοι Εργάτες 4  
Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων (έως 16/4)
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 1 210 3251688
Εφορεία Αρχαιοτήτων Εβρου (έως 16/4)    
ΠΕ Αρχαιολόγων 2 25510 26103
ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός 1  
ΤΕ Λογιστής 1  
ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες 2  
Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής (έως 16/4)    
ΠΕ Αρχαιολόγων 1 210 3213571
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 1  
ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και
Εργων Τέχνης
2  
ΤΕ Διοικητικού 1  
ΔΕ Μαρμαροτεχνιτών 2  
ΥΕ Εξειδικευμένοι Εργάτες 3  
Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας (έως 16/4)    
ΠΕ Αρχιτεκτόνων 1 2510 228689
ΥΕ Εξειδικευμένοι Εργάτες 6  
ΠΕ Αρχαιολόγων 1  
ΔΕ Συντηρητές αρχαιοτήτων 3  
ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός 1  
ΥΕ Εξειδικευμένοι Εργάτες 3  
Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας (έως 16/4)    
ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 14 2610 276143
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας 4  
Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας (έως 16/4)    
ΠΕ Αρχαιολόγων 1 26710 27546
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 1  
ΔΕ Εξειδικευμένων Εργατοτεχνιτών 2  
Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου (έως 16/4)    
ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και
Εργων Τέχνης
1 22413 65237
ΤΕ Λογιστικού 1  
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο (έως 16/4)    
ΤΕ Λογιστικού 1 2132144820
ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 99  
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας 5  
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας (έως 19/4)    
ΔΕ Σχεδιαστή 1 26240 22529
Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής (έως 19/4)    
ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 21 2310 285163
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας 3  
Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας (έως 19/4)    
ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 1 2310 801402
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας 1  
Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας & Ευρυτανίας (έως 19/4)    
ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 6 22310 47628
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας 2  
Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης (έως 19/4)    
ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 26  
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας 3  
Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου (έως 19/4)    
ΠΕ Αρχαιολόγων 3 22413 65237
ΔΕ Εξειδικευμένων Εργατοτεχνιτών 8  
Εφορεία Αρχαιοτήτων Καστοριάς (έως 19/4)    
ΤΕ Λογιστικού 1 24670 88200
ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 2  
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας 1  
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων (έως 19/4)    
ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 11 26510 01053
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας 2  
Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας (έως 19/4)    
ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 18 2510 222246
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας 4  
Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων (έως 20/4)    
ΠΕ Αρχιτεκτόνων 2 210 3250148
Εφορεία Αρχαιοτήτων Σάμου (έως 20/4)    
ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 15 22730 62811
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας 4  
ΤΕ Λογιστικού 1  
Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς & Νήσων (έως 21/4)    
ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 14 210459 0700
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας 4  
ΤΕ Λογιστικού 1  
Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας (έως 21/4)    
ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 10 23820 31160
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας 2  
Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας (έως 23/4)    
ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 5 26710 27546
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας 2  
ΤΕ Λογιστικού 1  
Επιγραφικό Μουσείο (έως 23/4)    
ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 3 210 8232950
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας 1  
Εφορεία Αρχαιοτήτων Εύβοιας (έως 23/4)    
ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 9 22210 22402
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας 2  
ΤΕ Λογιστικού 1  
Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου (έως 26/4)    
ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 5 22710 44738
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας 1  

ΕΝΤΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΟΙ ΔΥΟ ΝΕΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ: 2 «πακέτα» για 766 μόνιμους σε σωφρονιστικά καταστήματα και Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων

Εντός του μηνός θα προκηρυχθεί διαγωνισμός πρόσληψης 381 υπαλλήλων, διαφόρων ειδικοτήτων, για τη στελέχωση των 34 σωφρονιστικών καταστημάτων της χώρας και του Ιδρύματος Ανηλίκων Βόλου. Αυτό προέκυψε από τη συνάντηση του προέδρου της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής, βουλευτή Λαρίσης της Νέας Δημοκρατίας, Μάξιμου Χαρακόπουλου, με τη γενική γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής, Σοφία Νικολάου.

Μεταξύ των ειδικοτήτων που θα ζητηθούν είναι: κάλυψης θέσεων εσωτερικής φύλαξης, γενικών ιατρών, εγκληματολόγων, Υγείας, πρόνοιας- κοινωνικής εργασίας, Πληροφορικής, διοικητικού – λογιστικού, νοσηλευτών κ.ά. Επιπλέον, έγινε γνωστό ότι στο διαγωνισμό θα υπάρχει και το κριτήριο της εντοπιότητας. Τέλος, στην παρατήρηση του κ. Μάξιμου Χαρακόπουλου ότι θα εξακολουθούν να υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις σε φυλακές, η κ. Νικολάου προανήγγειλε ότι το αμέσως επόμενο διάστημα θα ακολουθήσει και δεύτερη προκήρυξη, προκειμένου να καλυφθούν όλες οι κενές θέσεις. Ηδη ετοιμάζεται και δεύτερος διαγωνισμός από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος περιλαμβάνει 385 μόνιμες προσλήψεις σε Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής.

Οι υποψήφιοι για το προσωπικό φύλαξης θα κληθούν από τις αρμόδιες επιτροπές προκειμένου να υποβληθούν διαδοχικά σε υγειονομικές εξετάσεις και σε αθλητικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες. Οι υγειονομικές εξετάσεις διενεργούνται από τριμελή επιτροπή, η οποία αποτελείται από προσωπικό του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, με τις κατάλληλες επιστημονικές γνώσεις. Η επιτροπή αρχικά θα διαπιστώσει την υγειονομική καταλληλότητα των υποψηφίων (που έχουν το προβλεπόμενο ανάστημα άνδρες 1,70 – γυναίκες 1,60, όπως αποδεικνύεται από βεβαίωση ιατρού ειδικότητας Ορθοπεδικού, ιδιώτη ή δημόσιου).

ΣΤΑ ΣΚΑΡΙΑ ΟΙ ΔΥΟ ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ: 444 μόνιμες προσλήψεις σε 2 υπουργεία

Σε δύο υπουργεία προγραμματίζονται 444 μόνιμες προσλήψεις. Πρόκειται για τα υπουργεία Παιδείας και Εθνικής Αμυνας.

306 μόνιμοι στο υπουργείο Παιδείας: Στα γραφεία του ΑΣΕΠ βρίσκεται νέα προκήρυξη του υπουργείου Παιδείας για 306 μόνιμες θέσεις σε 12 φορείς. Οι φορείς στους οποίους θα γίνουν οι νέες προσλήψεις είναι: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Πολυτεχνείο Κρήτης, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ιδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, υπουργείο Παιδείας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αιγινήτειο Νοσοκομείο (ανήκει διοικητικά στο υπουργείο Παιδείας), Καποδιστριακό Αθηνών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (υπ. Παιδείας), ΑΣΠΑΙΤΕ και Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Οι περισσότερες θέσεις θα διατεθούν για διοικητικό προσωπικό (ΠΕ Διοικητικού, ΔΕ Γραμματέων). Επίσης θα καλυφθούν θέσεις για τεχνικούς, εργάτες, καθαριστές και υπαλλήλους γενικών καθηκόντων. Για τις θέσεις ΠΕ Διοικητικού οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν: Πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής, περιλαμβανομένων και των πτυχίων ή διπλωμάτων του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) και των Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής. Για τις θέσεις ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων θα ζητηθούν: Πτυχίο ή δίπλωμα ειδικότητας Γραμματέα Διεύθυνσης ή Γραμματέα Νομικών Επαγγελμάτων ή Διοικητικού και Οικονομικού Στελέχους Επιχειρήσεων ή Ειδικού Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου ή Ειδικού Φοροτεχνικού Γραφείου ή Ειδικού Κοστολόγησης στη Βιομηχανία-Βιοτεχνία ΙΕΚ, ή Πτυχίο ή δίπλωμα Υπαλλήλων Διοίκησης ή Υπαλλήλων Οικονομικών Υπηρεσιών Α΄ και Β΄ Κύκλου Σπουδών ΤΕΕ, ή απολυτήριος τίτλος τομέα Υπαλλήλων Διοίκησης ή Υπαλλήλων Λογιστηρίου του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ΤΕΛ, ή Υπαλλήλων Οικονομίας ή Στελέχους Διοίκησης ή Στελέχους Οικονομικών Υπηρεσιών ΕΠΛ, ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης, ή Ενιαίου Λυκείου ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

138 μόνιμοι στο υπουργείο Εθνικής Αμυνας: Το «πράσινο φως»  έλαβε η προκήρυξη του υπουργείου Εθνικής Αμυνας που αφορά 138 προσλήψεις μόνιμων πολιτικών υπαλλήλων διαφόρων κλάδων και κατηγοριών. Από τις θέσεις αυτές, οι 79 (τεχνικών ειδικοτήτων) αφορούν στο ΓΕΣ και στο ΓΕΑ, καθώς στο ΓΕΝ έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία πρόσληψης 73 ατόμων. Οι υπόλοιπες 59 θέσεις αφορούν στην κάλυψη αναγκών των στρατιωτικών νοσοκομείων και των τριών Γενικών Επιτελείων. Το εξειδικευμένο αυτό πολιτικό προσωπικό των τεχνικών ειδικοτήτων που υπέδειξαν τα Γενικά Επιτελεία σύμφωνα με τις ανάγκες τους, αλλά και το αντίστοιχο προσωπικό Υγείας και πρόνοιας, η καταλληλότητα του οποίου εξασφαλίζεται μέσω των διαδικασιών πρόσληψης του ΑΣΕΠ, θα συνδράμει καθοριστικά τόσο στην τεχνική υποστήριξη των εργοστασίων και των μονάδων συντήρησης και επισκευής των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.) όσο και στην παροχή υγειονομικών υπηρεσιών των στρατιωτικών νοσοκομείων.

«Πράσινο φως» για 1.227 προσλήψεις σε δήμους

Στην έγκριση σύναψης 1.227 προσλήψεων με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) σε φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προχώρησε το υπουργείο Εσωτερικών με πέντε αποφάσεις που δημοσιεύθηκαν στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και αφορούν 159, 207, 53, 487 και 321 προσλήψεις αντιστοίχως. Με αυτό τον τρόπο ανοίγει η αυλαία των εποχικών προσλήψεων για την κάλυψη αναγκών των ΟΤΑ της θερινής περιόδου. Οι δήμοι διαμαρτύρονται εδώ και καιρό για τη μη συνέχιση του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας, μέσω του οποίου εργάζονται 55.000 υπάλληλοι για οκτώ μήνες σε όλους τους δήμους και τις δημοτικές επιχειρήσεις της χώρας. Πριν από λίγες μέρες αποφασίστηκε η παράταση κατά δύο μήνες των συμβάσεων του εν λόγω προσωπικού.

Ωστόσο θα χρειαστεί επιπλέον προσωπικό προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες της θερινής περιόδου. Η πρόσληψη του προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 38 έως και 42 του ν. 4765/2021 (ΦΕΚ 6 Α’) καθώς και αυτές του Π.Δ. 524/1980 κατά περίπτωση. Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι: γυμναστές, καθαριστές, εργάτες, χειριστές μηχανημάτων, διοικητικό προσωπικό, οδηγοί κ.ά. Ανάμεσα στα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι για τις εποχικές θέσεις περιλαμβάνονται η αίτηση, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αντίγραφα τίτλου σπουδών και φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

Αλλες θέσεις εν συντομία

168 μόνιμοι σε ΕΛ.ΣΤΑΤ. και ιατροδικαστικές υπηρεσίες

Εγκρίθηκαν οι διαδικασίες προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού, εκ των οποίων σαράντα μία (41) θέσεις τακτικού προσωπικού στις ιατροδικαστικές υπηρεσίες της χώρας και εκατόν είκοσι επτά (127) υπαλλήλων στην Ελληνική Στατιστική Αρχή. Για τις προκηρύξεις αυτές καθορίστηκαν οι θέσεις που θα διατεθούν στα προστατευόμενα άτομα του ν. 2643/1998, που πρακτικά σημαίνει ότι ξεκινάει η διαδικασία των προκηρύξεων. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την απόφαση, εγκρίθηκε ο προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού, εκ των οποίων σαράντα μία (41) θέσεις τακτικού προσωπικού στις ιατροδικαστικές υπηρεσίες της χώρας (υπουργείο Δικαιοσύνης) ενώ καθορίζεται και ο συνολικός αριθμός των θέσεων εργασίας στις ιατροδικαστικές υπηρεσίες της χώρας (υπουργείο Δικαιοσύνης) που πρόκειται να πληρωθούν από άτομα που προστατεύονται από τις διατάξεις του ν. 2643/1998 σε τρεις (3). Παράλληλα, σύμφωνα με την απόφαση, για την ΕΛ.ΣΤΑΤ. κινείται η διαδικασία πρόσληψης εκατόν είκοσι επτά (127) υπαλλήλων στην Ελληνική Στατιστική Αρχή ενώ καθορίστηκε και ο αριθμός των θέσεων εργασίας στην Ελληνική Στατιστική Αρχή που πρόκειται να πληρωθούν από πρόσωπα που προστατεύονται από τις διατάξεις του ν. 2643/1998 σε οκτώ (8).

14 θέσεις στον Δήμο Μήλου

Ο Δήμος Μήλου ανακοινώνει την πρόσληψη 14 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Αναλυτικά θα προσληφθούν: 2 ΔΕ Οδηγών (απορριμματοφόρων) [Γ΄ (C) Κατηγορίας – με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου, 2 ΔΕ Οδηγών (απορριμματοφόρων) [Γ΄ (C) Κατηγορίας – χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου], 1 ΔΕ Ηλεκτρολόγων, 1 ΔΕ Σιδηρουργός και 8 ΥΕ Εργατών/τριών απορριμματοφόρων. Αιτήσεις στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Μήλου, Τ.Κ. 84800, Πλάκα Μήλου, για το Γραφείο Προσωπικού (τηλ. επικοινωνίας 2287360122).

10 εργάτες στον Δήμο Πάργας

Ο Δήμος Πάργας ανακοινώνει την πρόσληψη 10 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Θα προσληφθούν: 1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Εργων και 6 ΥΕ Εργατών/τριών Καθαριότητας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Πάργας – Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας – Αχέροντος 29, 48062 Καναλλάκι, υπόψιν κ. Κώτση Μιχαήλ (τηλ. επικοινωνίας 2684360331). Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες έως 21/04/2021.

2 ψυχίατροι στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με 2 ΠΕ ιατρούς ειδικότητας Ψυχιατρικής, για χρονικό διάστημα 12 μηνών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 και να την υποβάλουν, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας ΑΜ-Θ, Τέρμα Ιοκάστης, Τ.Κ. 65404 Καβάλα, απευθύνοντάς τη στο Τμήμα Διοικητικού (τηλ. επικοινωνίας 2510241913).

8 εργάτες στον Δήμο Λεβαδέων

Ο Δήμος Λεβαδέων ανακοινώνει την πρόσληψη 8 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών. Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά: 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας 2. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07. 3. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα απασχόλησης στο Δημόσιο. 4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης. 5. Επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτουν ο ΑΦΜ, ο ΑΜΚΑ και ο αριθμός μητρώου ΙΚΑ του αιτούντος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στον Δήμο Λεβαδέων από σήμερα Τρίτη 13-04-2021 μέχρι και την Πέμπτη 22-04-2021: 1. Με ηλεκτρονικό τρόπο στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις (e-mail): Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. 2. Ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή (Δήμος Λεβαδέων, Σοφοκλέους 15 Λιβαδειά, Τ.Κ. 32131). 3. Κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 9.00 π.μ. έως 13.00 και κατόπιν προσυνεννόησης με τους αρμόδιους υπαλλήλους: κ. Λουκά Γκικόπουλο και κ. Λουκία Σανιδά, τηλέφωνα επικοινωνίας 22613-50833, 2261350858.

Εως τις 19/4 οι αιτήσεις για το επιδοτούμενο πρόγραμμα ψηφιακού μάρκετινγκ

Τη Δευτέρα 19 Απριλίου 2021 λήγει η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων των επιχειρήσεων για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας ανέργων έως 29 ετών που έχουν καταρτιστεί στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Υπενθυμίζεται ότι η συμμετοχή έχει μηδενικό κόστος και διαχειριστικό βάρος για τις επιχειρήσεις, καθώς οι ασκούμενοι αποζημιώνονται απευθείας από τον ΟΑΕΔ και δεν ενέχει κρατική ενίσχυση. Ο ΟΑΕΔ θα καταβάλλει απευθείας στους ασκούμενους 550 ευρώ μηνιαία, καλύπτοντας κατά 100% την αποζημίωσή τους και τις ασφαλιστικές εισφορές για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και επαγγελματικό κίνδυνο. Η επαγγελματική εμπειρία θα διαρκεί 6 ώρες την ημέρα, 5 ημέρες την εβδομάδα για 6 μήνες και δεν υπάρχει δέσμευση για τις επιχειρήσεις μετά το τέλος του προγράμματος. Στη δράση εντάσσονται επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κλάδους (κύριους ή δευτερεύοντες) με συνάφεια στο ψηφιακό μάρκετινγκ ή διαθέτουν τμήματα μάρκετινγκ, καθώς και σε επιχειρήσεις που ο ιδιοκτήτης ή ένας εργαζόμενος απασχολούνται στο ψηφιακό μάρκετινγκ (δημιουργία και διαμοιρασμός ψηφιακού περιεχομένου, στρατηγικές βελτίωσης θέσης μιας ιστοσελίδας στα αποτελέσματα μηχανών αναζήτησης, σχεδιασμός και υλοποίηση στρατηγικής μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τρόποι χρήσης των κινητών τεχνολογιών και συσκευών, εμπειρία στο επιχειρηματικό μοντέλο του ηλεκτρονικού εμπορίου) για τουλάχιστον ένα έτος. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr στο Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) που ανήκει η έδρα ή το υποκατάστημά τους. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη εργοδότη στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού του κατά τη διάρκεια ενός μήνα πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Το πρόγραμμα, του οποίου ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 16.500.000€, συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ενωση μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» με χρηματοδότηση από την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ). Για τη Δημόσια Πρόσκληση και για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα http://www.oaed.gr/-/programma-apokteses-epangelmatikes-empeirias-sto-psephiako-marketin-nk-gia-5-000-anergous-eos-29-eton.

ΑΣΕΠ 3Κ/2020: Προσωρινά αποτελέσματα για προσλήψεις κατηγορίας ΠΕ

Eκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 3Κ/2020 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 16/16.6.2020 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση, μεταξύ άλλων, εκατόν σαράντα τεσσάρων (144) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, σε οργανικές μονάδες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) – ΝΠΙΔ. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην εκτυπωμένη μορφή τής ηλεκτρονικής τους αίτησης. H προθεσμία υποβολής ενστάσεων κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων ορίζεται από 10 Απριλίου 2021 έως και την πάροδο της 19ης Απριλίου 2021, ημέρας Δευτέρας.

46 ψυχολόγοι και νοσηλευτές στο ΚΕΘΕΑ

Tο Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ), ΝΠΙΔ, για την αντιμετώπιση των λειτουργικών αναγκών του ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, κοινωνιολόγους, νοσηλευτές και ειδικούς θεραπευτές με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ). Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα (γενικά και ειδικά) των προκηρυσσόμενων θέσεων, πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση συμμετοχής στο ΚΕΘΕΑ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου www.kethea.gr – ενότητα «ΝΕΑ». Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής άρχισε χθες, 12 Απριλίου 2021, και λήγει στις 26 Απριλίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης κρίνεται με βάση την ημερομηνία και την ώρα της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΚΕΘΕΑ. Παράλληλα πρέπει να αποστείλουν στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.μέσα, σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον ημερήσιο Τύπο και συγκεκριμένα από τις 12 Απριλίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00, έως τις 26 Απριλίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Το εμπρόθεσμο του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) κρίνεται με βάση την ημερομηνία και την ώρα της ηλεκτρονικής υποβολής τoυ στο ΚΕΘΕΑ.

19 θέσεις στη ΔΕΗ ΑΗΣ Αθερινόλακκου

Ο Κλάδος ΑΗΣ Αθερινόλακκου ανακοινώνει την πρόσληψη 19 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών ως εξής: ΠΕ Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 1, ΠΕ Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός 1, ΤΕ Τεχνολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός 3, ΤΕ Τεχνολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 1, ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτης Αυτοματισμών και Οργάνων) 1, ΔΕ Οδηγοί, Μηχανοδηγοί-Χειριστές (οδηγός αυτοκινήτου με κάρτα φηφιακού ταχογράφου) 1, ΔΕ Φύλακες (λιμενικής εγκατάστασης) 6, ΥΕ Εργάτες/τριες 5. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΔΕΗ Α.Ε. ΣΟΧ ΛΙΓ/ΧΕΙΑ, ΑΗΣ/ΥΗΣ, ΑΣΠ/ΤΣΠ και να την υποβάλουν αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις εξουσιοδοτημένες υπαλλήλους του Κλάδου ΑΗΣ Αθερινόλακκου κ. Ξενικάκη Βικτωρία, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., τηλέφωνο επικοινωνίας 28430-63162 και Ανδρεαδάκη Ελένη, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., τηλέφωνο επικοινωνίας 28430-63075. Κατ’ εξαίρεση, μόνο ως ύστατη επιλογή λόγω των ειδικών συνθηκών, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΗ Α.Ε. /ΔΕΠΑΝ/ΚΛΑΔΟΣ ΑΗΣ ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟΥ, Τ.Κ. 720 59, ΧΑΝΔΡΑΣ – ΣΗΤΕΙΑ, ΚΡΗΤΗ (τηλέφωνα επικοινωνίας 28430-63162 & 28430-63075).

10 μηχανικοί στο Συγκρότημα Αχελώου

Το Συγκρότημα Αχελώου ανακοινώνει την πρόσληψη 10 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, ως εξής: ΠΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 1, ΠΕ Υπάλληλος Γραφείου (Διοικητικού – Οικονομικού) 1, ΤΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί 4, ΤΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί 2, ΤΕ Υπάλληλος Γραφείου (Διοικητικού) 1, ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΑΗΣ, ΥΗΣ & Αεριοστροβίλων 1. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ, ΑΗΣ/ΥΗΣ, ΑΣΠ/ΤΣΠ και να την υποβάλουν αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και κατ’ εξαίρεση ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΗ Α.Ε./ΔΕΘΥΠ/Συγκρότημα Αχελώου, Τ.Ο. 9, Τ.Κ.: 301 00 – ΑΓΡΙΝΙΟ, υπόψη: κ. Παρθένη Βασιλικής (τηλ. επικοινωνίας: 26410-98287 & 26410-98284).

15 υπάλληλοι στην Κοινωφελή Επιχείρηση Μαρκοπούλου Μεσογαίας

Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Μαρκοπούλου Μεσογαίας ανακοινώνει την πρόσληψη 15 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Θα προσληφθούν: 3 ∆Ε Εισπράκτορας, 3 ∆Ε Βοηθός Νοσοκόµος, 4 ∆Ε Ναυαγοσώστης και 5 ΥΕ Εργάτης/τρια Καθαριότητας. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να συµπληρώσουν την αίτηση µε τα συνηµµένα σε αυτήν δικαιολογητικά και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους µέσα σε προθεσµία πέντε (5) εργάσιµων ηµερών, η οποία αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της ανάρτησής της στο πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ», στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Μαρκοπούλου και στο χώρο ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος Μαρκοπούλου Μεσογαίας (δηλ. έως και Παρασκευή 16-04-2021).

10 οδηγοί και εργάτες στον Δήμο Κομοτηνής

Ο Δήμος Κομοτηνής ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών προσωπικού για πυρασφάλεια του Δήμου Κομοτηνής, που εδρεύει στην Κομοτηνή, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών και συγκεκριμένα τους εξής: 4 ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων και 6 ΥΕ Εργατών Πρασίνου. Τις αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά οι ενδιαφερόμενοι θα τα υποβάλουν με ηλεκτρονικό τρόπο (e-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του δήμου (τηλ. 2531352443-470) μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, ήτοι από 7-4-2021 μέχρι και 16-4-2021.

4 υπάλληλοι στον Δήμο Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου

Ο Σύνδεσμος Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμων Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου ανακοινώνει την πρόσληψη 4 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 12 μηνών με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης. Θα προσληφθούν: 1 ΠΕ Φαρμακοποιών, 1 ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, 1 ΠΕ/ΤΕ Διοικητικού και 1 ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού (Γενικών Καθηκόντων). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ, Αγίας Ειρήνης 10 – Μυτιλήνη, Τ.Κ. 81100, απευθύνοντάς τη στη Γραμματεία, υπόψη κ. Βεργή Αμερισώς (τηλ. επικοινωνίας 22510-27501, εσωτ. 1 – Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

2 βρεφονηπιοκόμοι στο ΝΠΔΔ «Ευ Ζην» Δήμου Εδεσσας

Το ΝΠΔΔ «Ευ Ζην» Δήμου Εδεσσας ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ΤΕ βρεφονηπιοκόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν την αίτησή τους στη διεύθυνση Φιλίππου 34 (ΚΑΠΗ), αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια Αρχή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι και 18.04.2021, κατά τις ώρες από 08:00 έως 14:00. Πληροφορίες: τηλ. 2381024074, 2381027990.

Θέση εργασίας στον Δήμο Φλώρινας

Το ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας ανακοινώνει την πρόσληψη 1 ατόμου ΥΕ Γενικών Καθηκόντων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 23850 26474.

Μέχρι αύριο οι αιτήσεις για 38 διοικητικές θέσεις στο ΑΣΕΠ

Λήγει αύριο, 14 Απριλίου, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις 38 μόνιμες θέσεις στο το ΑΣΕΠ (προκήρυξη 2Κ/2021). Θα προσληφθούν: ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 24, ΠΕ Πληροφορικής 5, ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού 2, ΤΕ Πληροφορικής 4, ΔΕ Προγραμματιστών Η/Υ 2 και ΔΕ Χειριστών Η/Υ 1. Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα απασχοληθούν στις ακόλουθες Διευθύνσεις: Διεύθυνση Διοικητικού, Διεύθυνση Οικονομικού, Διεύθυνση Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών, Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών, στη Διεύθυνση Προκηρύξεων. Οσοι υποψήφιοι κληθούν από το ΑΣΕΠ πριν από την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων κατάταξης και διοριστέων πρέπει μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών που ορίζεται από το ΑΣΕΠ να υποβάλουν σε ηλεκτρονική μορφή, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση που θα εκδοθεί, τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, των κριτηρίων ή/και των ιδιοτήτων τους, που λαμβάνονται υπόψη βάσει της αιτήσεώς τους για τον καθορισμό της σειράς προτεραιότητας στους πίνακες κατάταξης. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν προσκομίσουν τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, των κριτηρίων ή/και των ιδιοτήτων που δηλώνουν με την αίτηση συμμετοχής τους στη διαδικασία και που λαμβάνονται υπόψη για την κατάταξή τους στους οικείους πίνακες διαγράφονται από αυτούς.

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: 70 διοικητικοί υπάλληλοι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό, βάσει τίτλων και εξετάσεων, για την κατάρτιση δύο εφεδρικών πινάκων επιτυχόντων από τους οποίους κυρίως η Γενική Διεύθυνση Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (Γ.Δ. REFORM) και η Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (Γ.Δ. HOME) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μπορούν να προσλαμβάνουν νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως «διοικητικούς υπαλλήλους» (ομάδα καθηκόντων AD). Η προκήρυξη αφορά δύο τομείς. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής μόνο για έναν τομέα. Η επιλογή πρέπει να γίνει κατά την ηλεκτρονική υποβολή τής αίτησης και δεν είναι δυνατό να τροποποιηθεί μετά την επικύρωση της ηλεκτρονικής αίτησης υποψηφιότητας. Αναλυτικά ζητούνται 45 άτομα για τη στήριξη διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και 25 άτομα για το κεκτημένο του Σένγκεν.

Φύση των καθηκόντων

Στήριξη διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων: Το μεγαλύτερο μέρος των προσλήψεων στον τομέα αυτό θα αναλάβει η Γενική Διεύθυνση Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων. Οι εμπειρογνώμονες που θα προσληφθούν θα αναλάβουν το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση έργων τεχνικής υποστήριξης, με σκοπό τη στήριξη διοικητικών και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στα κράτη- μέλη, στους ακόλουθους τομείς/κλάδους εμπειρογνωσίας: Δημόσια διοίκηση, Δικαστικό σύστημα, Χρηματοπιστωτικός τομέας, Υπηρεσία δημοσίων εσόδων, Διαχείριση δαπανών, Επιχειρηματικό πλαίσιο, Τομέας της ενέργειας και του κλίματος, Περιβαλλοντικός τομέας, Τομέας της Εκπαίδευσης, Τομέας της Υγείας, Συστήματα κοινωνικής πρόνοιας, Ψηφιοποίηση. Ως εμπειρογνώμονας σε θέματα διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων θα πρέπει να είστε σε θέση να αναλάβετε αμέσως καθήκοντα και να επιδείξετε υψηλό επίπεδο εμπειρογνωσίας όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις σε έναν ή περισσότερους από τους προαναφερόμενους τομείς/κλάδους. Θα πρέπει επίσης να αποδείξετε την ικανότητά σας να παρέχετε συμβουλές και υποστήριξη στις δημόσιες διοικήσεις για το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση των μεταρρυθμίσεων.

Κεκτημένο του Σένγκεν: Το μεγαλύτερο μέρος των προσλήψεων σε αυτόν τον τομέα του διαγωνισμού θα αναλάβει η Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Οι εμπειρογνώμονες που θα προσληφθούν θα πρέπει να αποδείξουν ότι διαθέτουν συναφή εμπειρογνωσία και συναφείς νομικές, στρατηγικές ή πρακτικές γνώσεις και θα αναλάβουν την ευθύνη του σχεδιασμού, της εφαρμογής και της αξιολόγησης του κεκτημένου του Σένγκεν στα κράτη-μέλη, με σκοπό την ενίσχυση του ισχύοντος νομικού πλαισίου και πλαισίου πολιτικής, στους ακόλουθους τομείς/κλάδους εμπειρογνωσίας: Ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, Διαχείριση των εξωτερικών συνόρων, Αστυνομική συνεργασία στον τομέα της εφαρμογής του κεκτημένου του Σένγκεν, Πολιτική για τις θεωρήσεις, Συστήματα πληροφοριών μεγάλης κλίμακας για τα σύνορα, τη μετανάστευση και την ασφάλεια, για τη διαλειτουργικότητά τους και για την αυτοματοποίηση των συνοριακών ελέγχων, Τομέας διαχείρισης της μετανάστευσης, συμπεριλαμβανομένης της επιστροφής. Ως εμπειρογνώμονας Σένγκεν θα πρέπει να είστε σε θέση να αναλάβετε αμέσως καθήκοντα και να επιδείξετε υψηλό επίπεδο εμπειρογνωσίας σε έναν ή περισσότερους από τους προαναφερόμενους τομείς/κλάδους. Θα πρέπει να είστε σε θέση να παρέχετε συμβουλές και υποστήριξη, συχνά εντός αυστηρών προθεσμιών, για το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση της πολιτικής στο πλαίσιο πιθανών μεταρρυθμίσεων του κεκτημένου του Σένγκεν. Στο πλαίσιο των καθηκόντων σας θα καλείστε να πραγματοποιείτε συχνές αποστολές στα κράτη- μέλη για τη διενέργεια επιτόπιων αξιολογήσεων ή να συμμετέχετε σε συνεδριάσεις με τα κράτη-μέλη και τους οργανισμούς της Ε.Ε. Για να υποβάλετε αίτηση υποψηφιότητας θα πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε ατομικό λογαριασμό EPSO. Σημειώστε ότι πρέπει να δημιουργήσετε μόνο έναν ατομικό λογαριασμό για όλες τις αιτήσεις υποψηφιότητάς σας στην EPSO. Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της EPSO https://jobs.eu-careers.eu έως τις 11 Μαΐου 2021 στις 12.00 (μεσημέρι), ώρα Βρυξελλών.

Γενικός γιατρός στη Γαλλία

Το γραφείο ευρέσεως εργασίας Persuaders RH στη Γαλλία αναζητάει γενικό γιατρό για να δραστηριοποιηθεί στο ελεύθερο επάγγελμα στην περιοχή τής Doubs. Ενα σύγχρονο και μοντέρνο ιατρείο παραδίδεται στο γιατρό δωρεάν για τα πρώτα χρόνια της δραστηριότητάς του με τη συνδρομή και την υποστήριξη του δημάρχου. Υψηλές και σταθερές απολαβές, έτοιμο πελατολόγιο αλλά και πριμ εγκατάστασης περιμένουν το γιατρό για να ξεκινήσει δυναμικά την καριέρα του στο γαλλικό σύστημα Υγείας. Απαραίτητα προσόντα είναι ο υποψήφιος να είναι Ευρωπαίος πολίτης, να έχει αποκτήσει το πτυχίο του και την ειδικότητά του σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ενωσης και να μιλά γαλλικά σε επίπεδο Β2. Οσοι ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερες πληροφορίες για αυτή τη θέση μπορούν να καλέσουν στο +33 1 83 81 69 08 ή να στείλουν το βιογραφικό τους στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

HELMEPA: Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε Ελλάδα και εξωτερικό

Η Ελληνική Ενωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος-HELMEPA προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 τρεις υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών επιπέδου Master’s, πλήρους (full time) φοίτησης και παρακολούθησης με φυσική παρουσία, σε πανεπιστήμια στην Ελλάδα ή σε χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή/και τη Μεγάλη Βρετανία. Για ναυτιλιακές σπουδές, ύψους 15.000€, στη μνήμη του Γιώργου Π. Λιβανού, Ιδρυτή της HELMEPA. Προτεραιότητα θα δοθεί σε νέους/νέες, τέκνα Ελλήνων ναυτικών. Για περιβαλλοντικές επιστήμες, ύψους 15.000€, στη μνήμη του Καπετάν Βασίλη Κ. Κωνσταντακόπουλου, επίτιμου προέδρου της HELMEPA. Προτεραιότητα θα δοθεί σε νέους/νέες που έχουν υπάρξει μέλη των περιβαλλοντικών προγραμμάτων «Παιδική HELMEPA» και «Ναυτίλοι». Για ναυτιλιακές σπουδές, ύψους 10.000€, στη μνήμη του Νικολάου Σ. Αποστολόπουλου. Η υποτροφία είναι ευγενική χορηγία της οικογένειας του εκλιπόντος. Προτεραιότητα θα δοθεί στις εξειδικεύσεις που έχουν σχέση με το Ναυτικό Δίκαιο (Maritime Law) και τις Ναυτασφαλίσεις (Marine Insurance). Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν υποψήφιοι μέχρι 27 ετών, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους σε ελληνικό πανεπιστήμιο ή Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), με βαθμό πτυχίου 7,5 και άνω. Επίσης, λαμβάνονται υπόψη ο χρόνος απόκτησης του πτυχίου και η σειρά κατάταξης μεταξύ των αποφοίτων της σειράς τους, καθώς και η οικονομική τους κατάσταση. Τα δικαιολογητικά και η αίτηση πρέπει να αποσταλούν μέχρι 30 Ιουνίου 2021 στην Ελληνική Ενωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος-HELMEPA, Περγάμου 5, Ν. Σμύρνη 17121 (τηλ. 210-9343088), με την ένδειξη της συγκεκριμένης υποτροφίας για την οποία υποβάλλονται.

eleftherostypos.gr

Ακολούθησε το psts.gr στο Google News!
24ωρη ενημέρωση με τη σφραγίδα του www.psts.gr