Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Υπογράφτηκε από τον Υφυπουργό Αθλητισμού και απεστάλη σε ΟΤΑ και Περιφέρειες το εκσυγχρονισμένο οργανωτικό πλαίσιο για Π.Α.γ.Ο και Ε.Α.γ.Ο της επόμενης σεζόν

18 Φεβρουαρίου 2020 13:23

Ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, ΛευτέρηςΑυγενάκης, με στόχο την υποστήριξη και την ανάπτυξη των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους, τα οποία επιδρούν καταλυτικά στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των


πολιτών και την αύξηση της συμμετοχής στην Άθληση, υπέγραψε την «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πιστοποίηση φορέων στα πλαίσια υλοποίησης Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο. περιόδου 2020-2021».
Πρόσκληση που απεστάλη σε όλους τους ΟΤΑ και τις Περιφέρειες της χώρας και αφορά στο αναμορφωμένο και εκσυγχρονισμένο Οργανωτικό Πλαίσιο υλοποίησης των Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο και Ε.Α.γ.Ο.), το οποίο προσδίδει έμφαση:
• σε καινοτόμα προγράμματα πραγματοποιήσιμα κυρίως σε υπαίθριους και ανοιχτούς χώρους με έμφαση τη γνωριμία των πολιτών με διαφορετικές αθλητικές δραστηριότητες, καθώς και την κάλυψη των αθλητικών αναγκών περισσότερων πολιτών,
• στην απλούστευση των διαδικασιών πιστοποίησης και αίτησης-πρότασης από τους Φορείς υλοποίησης και στη θέσπιση αντικειμενικών κριτηρίων αξιολόγησης τους,
• στην υλοποίηση συγκεκριμένης διαδικασίας αξιολόγησης του συνόλου των Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο. που υλοποιούν οι φορείς,
• στην καλύτερη αποτύπωση των προσόντων των Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Π.Φ.Α) που θα υλοποιήσουν τα αντίστοιχα προγράμματα.

Υπογραμμίζεται ότι, για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια, η διαδικασία πρόσκλησης για τα προγράμματα Άθλησης για Όλους της επόμενης περιόδου (2020-2021) ξεκινά στα μέσα Φεβρουαρίου.
Επισημαίνεται ότι το νέο Οργανωτικό Πλαίσιο υλοποίησης Π.Α.γ.Ο., είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Α. (www.gga.gov.gr).