Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Παραμονή του Δημοτικού Ωδείου Πάρου στο κτήριο που στεγάζεται

05 Αυγούστου 2022 17:03

Στην συνεδρίαση της 15ης Ιουλίου 2022 το Δημοτικό Συμβούλιο Πάρου υπερψήφισε την μεταφορά του Δημοτικού Ωδείου Πάρου σε άλλο χώρο. Για την μεταφορά όμως του Ωδείου, θα πρέπει να αποφασίσει το Δ.Σ. της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. .

Ως γονείς των μαθητών που φοιτούν στο Δημοτικό Ωδείο Πάρου, είμαστε κάθετα αντίθετοι με την απόφαση του Δημ. Συμβουλίου και ζητούμε την παραμονή του Ωδείου στο κτήριο που λειτουργεί εδώ και πάνω από τρεις δεκαετίες γιατί αποτελεί σημείο αναφοράς για την μουσική παιδεία και τον πολιτισμό στην Πάρο.
Είναι ένας χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του Ωδείου και ταυτόχρονα, το σημαντικότερο, παρέχει ασφαλή πρόσβαση για πεζούς αλλά και για όσους μεταφέρονται με όχημα ή Μ.Μ.Μ. .

Σε περίπτωση όμως που τάσσεστε υπέρ της μεταφοράς του, σας γνωστοποιούμε ότι για την ορθότητα και νομιμότητα μιας πιθανής μεταστέγασης του Δημοτικού Ωδείου, θα πρέπει να τηρηθούν τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία, για την μεταστέγαση του Δημοτικού Ωδείου θα πρέπει να γίνει :

• Τροποποίηση της ιδρυτικής απόφασης ως προς τη διεύθυνση εγκατάστασης του Ωδείου για το οποίο το ΥΠ.ΠΟ.Α. έχει εκδώσει σχετική άδεια ίδρυσης και λειτουργίας. Η Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π, ως ιδιοκτήτης, θα πρέπει να καταθέσει από 1 Ιανουαρίου έως 30 Μαρτίου του έτους στο Δήμο σχετική αίτηση και τα απαραίτητα από τον νόμο δικαιολογητικά.

• Στη συνέχεια, ο Δήμος θα πρέπει να διαβιβάσει τα δικαιολογητικά που αφορούν στο χώρο εγκατάστασης του Ωδείου στην αρμόδια Επιτροπή που θα αναλάβει τη διενέργεια του κτιριολογικού ελέγχου και η οποία θα έχει συγκροτηθεί σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από τον νόμο. Η Επιτροπή με τη σειρά της, να διενεργήσει αυτοψία στο νέο χώρο εγκατάστασης του Ωδείου, να εκπονήσει πρακτικό αυτοψίας και να το αποστέλλει στο Δήμο.
• Όταν το πρακτικό βεβαιώσει ότι τηρούνται οι προϋποθέσεις καταλληλότητας για το νέο κτίριο όπου θα στεγαστεί το Ωδείο, ο Δήμος θα πρέπει μέχρι και τις 31 Ιουλίου να εκδώσει τη σχετική απόφαση και να την στείλει για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως προκειμένου να μπορέσει να λειτουργήσει το Ωδείο την επόμενη σχολική χρονιά (συνυποβάλλονται οι σχετικές νομοθεσίες).

Τέλος, μία πιθανή μεταστέγαση του Ωδείου δεν θα πρέπει να αποφασισθεί με μόνο κριτήριο την βάσει νόμου καταλληλότητα ενός κτιρίου (σωστός αριθμός και μέγεθος αιθουσών, ηχομόνωση κ.λ.π.), αλλά κυρίως με γνώμονα την ασφάλεια των σπουδαστών, την δυνατότητα εύκολης πρόσβασης στον χώρο από εκείνους και τους γονείς τους καθώς και η εξασφάλιση ιδανικών συνθηκών τελέσεως των μαθημάτων της μουσικής.

Σας ενημερώνουμε ότι η αίτησή μας θα κοινοποιηθεί δημοσίως, επιφυλασσόμενοι των νόμιμων δικαιωμάτων μας ως πολίτες του Δήμου Πάρου.

ΑΙΤΗΣΗ
ΓΟΝΕΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΠΑΡΟΥ

Ακολούθησε το psts.gr στο Google News!
24ωρη ενημέρωση με τη σφραγίδα του www.psts.gr

Σχετικά Άρθρα