Αναστολή ίδρυσης και λειτουργίας υπεραγοράς με την επωνυμία LIDL Ελλάς ΑΕΒΕ στη Νάξο.

10 Δεκεμβρίου 2019 15:35

Ανακοινώνουμε στα μέλη μας και στο κοινό την Προσωρινή Διαταγή για αναστολή εκτελέσεως της 31198/10-06-2019 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, που αφορούσε την ίδρυση και λειτουργία υπεραγοράς με την επωνυμία LIDL Ελλάς ΑΕΒΕ στη Νάξο.

Πρόκειται για μια ακόμη νίκη της μικρομεσαίας Ναξιακής επιχείρησης σε έναν αγώνα που θα συνεχιστεί ενάντια στις τεράστιες υπεραγορές της τάξεως μεγέθους 2,500 τ.μ. που έχουν σκοπό να δραστηριοποιηθούν στη μικρή μας οικονομική κοινωνία και να ισοπεδώσουν το μικρομεσαίο επαγγελματία.

Ο Πρόεδρος                      Ο Γενικός Γραμματέας

Νικόλαος Κουτελιέρης        Ευστάθιος Πολυκρέτης

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

araxova mini