Διαβαθμιδική σύμβαση συνεργασίας Περιφέρειας και Δήμου Σύρου

20 Νοεμβρίου 2019 14:04

Το έργο, προϋπ. 160.000 ευρώ, υλοποιείται και χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Νοτίου Αγαίου

Στο πλαίσιο του προγράμματος εκσυγχρονισμού και βελτίωσης των αθλητικών εγκαταστάσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ο Περιφερειάρχης, Γιώργος Χατζημάρκος και ο Δήμαρχος Σύρου – Ερμούπολης, Νικόλαος Λειβαδάρας, υπέγραψαν Σύμβαση Διαβαθμιδικής Συνεργασίας που αφορά στην υλοποίηση του έργου ''Αποπεράτωση του γηπέδου και Διαμόρφωση του Περιβάλλοντα χώρου'' στην Περιοχή Καμίνια του Δημοτικού Διαμερίσματος Ερμούπολης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ύψος των εκατόν εξήντα χιλιάδων ευρώ (160.000 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και καλύπτεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας και συγκεκριμένα από τον κωδικό "Συντηρήσεις Επισκευές χώρων αθλοπαιδιών και αθλητικών εγκαταστάσεων νησιών Π.Ε. Κυκλάδων".
Σκοπός είναι η δημιουργία ολοκληρωμένου χώρου αθλοπαιδιών και η Αναβάθμιση Αστικού Περιβάλλοντος με την Δημιουργία Χώρου Αναψυχής και Ξεκούρασης τόσο για τους μόνιμους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες, διότι στην ευρύτερη περιοχή δεν υπάρχει κατάλληλος χώρος. Στον χώρο αυτό θα μπορούν να πραγματοποιηθούν και Πολιτιστικές Εκδηλώσεις.

Το αντικείμενο της Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας αφορά την ανάληψη από την Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου της αρμοδιότητας για την ολοκλήρωση του γηπέδου 5x5, καθώς και την Διαμόρφωση του Περιβάλλοντα Χώρου στα Καμίνια.
Αναλυτικότερα, εκχωρούνται από τον Δήμο Σύρου-Ερμούπολης και αναλαμβάνονται από την Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου - ως φορέας υλοποίησης - οι αρμοδιότητες: εκπόνηση των μελετών, μέριμνα για την λήψη αδειοδοτήσεων με την κατάθεση των σχετικών στοιχείων , δημοπράτηση και υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης, επίβλεψη της κατασκευής του έργου και εν γένει κάθε ενέργεια ώστε το έργο να καταστεί λειτουργικό. Η αρμοδιότητα συντήρησης και διαχείρισης των αθλητικών εγκαταστάσεων παραμένει στον Δήμο Σύρου-Ερμούπολης.

Η Διαβαθμιδική σύμβαση ισχύει από την ημέρα της υπογραφής της από τα συμβαλλόμενα μέρη και έχει χρονική διάρκεια είκοσι εννέα (29) μήνες με δυνατότητα παράτασή της.

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

plastira 265x280