Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου N.A

20 Νοεμβρίου 2019 16:49

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου που θα πραγματοποιηθεί


στη Ρόδο, στις 26 Νοέμβριου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, η οποία στεγάζεται στο Περιφερειακό Μέγαρο (Πλατεία Ελευθερίας - Ρόδος), με τα κάτωθι θέματα Ημερήσιας ιάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο
Λήψη απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου προς κατάθεση στην Κυβέρνηση για αναστολή ανάρτησης όλων των &ασικών Χαρτών των νησιών των Κυκλάδων και της &ωδεκανήσου και ψήφιση νομοθετικής ρύθμισης της ακύρωσης των καταστρεπτικών προβλέψεων του π.δ. 32/2016.
Εισηγητής : Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου

ΘΕΜΑ 2ο
Πρόταση συζήτησης του θέματος «Προσφυγικό – μεταναστευτικό ζήτημα» από την παράταξη ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡ0ΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Εισηγητής :Ντουνιαδάκης Ιωάννης, ΠΣ

ΘΕΜΑ 3ο
Πρόταση συζήτησης του θέματος «Εξελίξεις στο Αιγαίο και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου» από την παράταξη ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡ0ΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Εισηγητής :Ντουνιαδάκης Ιωάννης, ΠΣ

ΘΕΜΑ 4ο
6η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Κυκλάδων και Τροποποίηση Προϋπολογισμού Κυκλάδων οικονομικού έτους 2019. Εισηγήτρια: Καλλιγά Αθήνα, Προϊσταμένη του Τμήματος Προϋπολογισμού Δημοσιονομικών Αναφορών και Οικονομικής %ιαχείρισης της %/νσης Οικονομικού Κυκλάδων

ΘΕΜΑ 5ο
6η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος &ωδεκανήσου και Τροποποίηση Προϋπολογισμού &ωδεκανήσου οικονομικού έτους 2019. Εισηγητής: Καραγιάννης Τριαντάφυλλος, Προϊστάμενος %ΙΑΠ και %/νσης Οικονομικού
Δωδεκανήσου

ΘΕΜΑ 6ο Έγκριση Μελέτης Εργοταξιακής Σήμανσης και Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Παρακάμψεως της γέφυρας της Εθνικής Οδού Ρόδου – Λίνδου, στον ποταμό Μάκαρη.
Εισηγητής: Μανώλης Μαριάς, Προϊστάμενος %ΤΕ %ωδεκανήσου

ΘΕΜΑ 7ο Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ ΠΝΑ, &ήμου Χάλκης, Κτ.Υπ.ΑΕ και Υπουργείου Πολιτισμού για το έργο «Αποκατάσταση διατηρητέων κτιρίων «Σαρέντζι» και «Ρολόι» &ήμου Χάλκης», του Αναπτυξιακού Προγράμματος Ειδικού Σκοπού Νοτίου Αιγαίου 2017-2020
Εισηγητής :Ευστρατίου Χρήστος, Αντιπεριφερειάρχης %ωδεκανήσου

ΘΕΜΑ 8ο Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου και &ήμου Αντιπάρου για την υλοποίηση της πράξης «ΕΡΓΑ &ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕ0Ν ΑΠΟΒΛΗΤ0Ν &ΗΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ» και ακύρωσης της υπ’ αριθμ. 245/2016 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου.
Εισηγητής: Μπιζάς Κωνσταντίνος, Αντιπεριφερειάρχης

ΘΕΜΑ 9ο Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου και &ήμου Σύρου-Ερμούπολης για την υλοποίηση του έργου «Εργασίες Επισκευής και Συντήρησης Εγκ/σεων &ημοτικού Κολυμβητηρίου ν. Σύρου» και ακύρωσης της υπ’ αριθμ. 44/2019 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου.
Εισηγητής: Λεονταρίτης Γεώργιος, Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων

ΘΕΜΑ 10ο Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου και &ήμου Κιμώλου για την υλοποίηση της πράξης «ΕΡΓΑ &ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕ0Ν ΑΠΟΒΛΗΤ0Ν &ΗΜΟΥ ΚΙΜ0ΛΟΥ» και ακύρωσης της υπ’ αριθμ. 244/2016
Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου.
Εισηγήτρια: Χωριανοπούλου Ελισάβετ, Έπαρχος Μήλου

ΘΕΜΑ 11ο Ορισμός Εκπροσώπων στο &.Σ. του Κέντρου Πρόληψης «ΘΗΣΕΑ ΚΥΚΛΑ&0Ν»
Εισηγήτρια: Αριστείδου Εύη, Γενική %/ντρια Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΝΑ

ΘΕΜΑ 12ο Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του έργου «ΝΑΥΣ:
Αξιοποίηση Ναυτιλιακών Πληροφοριών στη &ιαλειτουργικότητα Εφοδιαστικών Αλυσίδων Προμηθευτικής και Εξυπηρέτησης της Κρουαζιέρας
Εισηγητής:Mπάρδος Χρήστος, Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων
3
ΘΕΜΑ 13ο
Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του &ήμου Τήνου για τη δημιουργία Ηλεκτρονικής Εφαρμογής για την ανάδειξη του Πεζοπορικού &ικτύου της Τήνου.
Εισηγήτρια:%εληγιάννη – Άσπρου Αναστασία, Έπαρχος Τήνου

ΘΕΜΑ 14ο
Έγκριση Τροποποίησης Προγραμματικών Συμβάσεων Υδατοδρομίων Σύρου, Μήλου,
Κέας, Κύθνου.
- 1η Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του &ημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου για το έργο «Μελέτη, Κατασκευή και Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Υδατοδρομίου στη Σύρο» ως προς το άρθρο 2: Ισχύς και &ιάρκεια με την παράταση ισχύος κατά τριάντα (30) μήνες.
- 1η Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του &ημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου για το έργο «Μελέτη, Κατασκευή και Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Υδατοδρομίου στην Μήλο» ως προς το άρθρο 2: Ισχύς και &ιάρκεια με την παράταση ισχύος κατά τριάντα (30)
μήνες.
- 1η Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του &ημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου για το έργο «Μελέτη, κατασκευή και Άδειες Ίδρυσης και Λειτουργίας Υδατοδρομίου στην Κέα» ως προς το άρθρο 2: Ισχύς και &ιάρκεια με την παράταση ισχύος κατά τριάντα (30) μήνες.
- 1η Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του &ημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου για το έργο «Μελέτη, κατασκευή και Άδειες Ίδρυσης και Λειτουργίας Υδατοδρομίου στην Κύθνο» ως προς το άρθρο 2: Ισχύς και &ιάρκεια με την παράταση ισχύος κατά τριάντα (30) μήνες.
Εισηγητής: Καραγιάννης Τριαντάφυλλος, Προϊστάμενος %ΙΑΠ και %/νσης Οικονομικού
%ωδεκανήσου

ΘΕΜΑ 15ο
Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του &ήμου Αμοργού για το έργο «Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών για τα έτη 2020 -2023 στον Νομό Κυκλάδων».
Εισηγητής: Μπιζάς Κωνσταντίνος, Αντιπεριφερειάρχης

ΘΕΜΑ 16ο
Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του &ήμου Ανάφης για το έργο «Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών για τα έτη 2020 - 2023 στον Νομό Κυκλάδων».
Εισηγητής: Μπιζάς Κωνσταντίνος, Αντιπεριφερειάρχης

ΘΕΜΑ 17ο
Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του &ήμου Θήρας για το έργο «Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών για τα έτη 2020 - 2023 στον Νομό Κυκλάδων».
Εισηγητής: Μπιζάς Κωνσταντίνος, Αντιπεριφερειάρχης

ΘΕΜΑ 18ο
Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του &ήμου Ίου για το έργο «Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών για τα έτη 2020 - 2023 στον Νομό Κυκλάδων».
Εισηγητής: Μπιζάς Κωνσταντίνος, Αντιπεριφερειάρχης
4

ΘΕΜΑ 19ο
Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του &ήμου Κέας για το έργο «Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών για τα έτη 2020 - 2023 στον Νομό Κυκλάδων»
Εισηγητής: Μπιζάς Κωνσταντίνος, Αντιπεριφερειάρχης

ΘΕΜΑ 20ο
Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του &ήμου Κιμώλου για το έργο «Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών για τα έτη 2020 -2023 στον Νομό Κυκλάδων»
Εισηγητής: Μπιζάς Κωνσταντίνος, Αντιπεριφερειάρχης

ΘΕΜΑ 21ο
Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του &ήμου Κύθνου για το έργο «Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών για τα έτη 2020 - 2023 στον Νομό Κυκλάδων»
Εισηγητής: Μπιζάς Κωνσταντίνος, Αντιπεριφερειάρχης

ΘΕΜΑ 22ο
Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του &ήμου Μήλου για το έργο «Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών για τα έτη 2020 - 2023 στον Νομό Κυκλάδων»
Εισηγητής: Μπιζάς Κωνσταντίνος, Αντιπεριφερειάρχης

ΘΕΜΑ 23ο
Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του &ήμου Πάρου για το έργο «Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών για τα έτη 2020 - 2023 στον Νομό Κυκλάδων»
Εισηγητής: Μπιζάς Κωνσταντίνος, Αντιπεριφερειάρχης

ΘΕΜΑ 24ο
Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του &ήμου Σερίφου για το έργο «Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών για τα έτη 2020 - 2023 στον Νομό Κυκλάδων»
Εισηγητής: Μπιζάς Κωνσταντίνος, Αντιπεριφερειάρχης

ΘΕΜΑ 25ο
Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του &ήμου Σικίνου για το έργο «Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών για τα έτη 2020 - 2023 στον Νομό Κυκλάδων»
Εισηγητής: Μπιζάς Κωνσταντίνος, Αντιπεριφερειάρχης

ΘΕΜΑ 26ο
Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του &ήμου Σίφνου για το έργο «Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών για τα έτη 2020 - 2023 στον Νομό Κυκλάδων»
Εισηγητής: Μπιζάς Κωνσταντίνος, Αντιπεριφερειάρχης

ΘΕΜΑ 27ο
Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του &ήμου Σύρου - Ερμούπολης για το έργο «Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών για τα έτη 2020 -2023 στον Νομό Κυκλάδων»
Εισηγητής: Μπιζάς Κωνσταντίνος, Αντιπεριφερειάρχης
5

ΘΕΜΑ 28ο
Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του &ήμου Τήνου για το έργο «Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών για τα έτη 2020 - 2023 στον Νομό Κυκλάδων»
Εισηγητής: Μπιζάς Κωνσταντίνος, Αντιπεριφερειάρχης

ΘΕΜΑ 29ο
Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του &ήμου Φολεγάνδρου για το έργο «Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών για τα έτη 2020 -2023 στον Νομό Κυκλάδων»
Εισηγητής: Μπιζάς Κωνσταντίνος, Αντιπεριφερειάρχης

ΘΕΜΑ 30ο
Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του &ήμου Άνδρου για το έργο «Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών για τα έτη 2020 - 2023 στον Νομό Κυκλάδων»
Εισηγητής: Μπιζάς Κωνσταντίνος, Αντιπεριφερειάρχης

ΘΕΜΑ 31ο
Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του
&ήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για το έργο «Πρόγραμμα Καταπολέμησης
Κουνουπιών για τα έτη 2020 -2023 στον Νομό Κυκλάδων»
Εισηγητής: Μπιζάς Κωνσταντίνος, Αντιπεριφερειάρχης

ΘΕΜΑ 32ο
Επικύρωση πρακτικών 10ης /21-10-2019 συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου.

Η ΠΡΟΕΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΛΗΓΙΑΝΝΗ - ΑΣΠΡΟΥ

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos