Σύσταση Συμβουλίου Τοπικής ΟΝΝΕΔ Νάξου & Μικρών Κυκλάδων

22 Φεβρουαρίου 2020 15:44

Λαµβάνοντας υπόψη:

- Την µε Α.Π. 6/2020 από 15.01.2020 Εγκύκλιο για την διενέργεια αρχαιρεσιών ανάδειξης Προέδρων Νοµαρχιακών Επιτροπών και Δηµοτικών Τοπικών Οργανώσεων της ΟΝΝΕΔ.

- Τον Κανονισµό Λειτουργίας της ΟΝΝΕΔ, όπως αυτός ψηφίστηκε οµόφωνα από το σύνολο των Συνέδρων του 12ου Συνεδρίου στις 4 Οκτωβρίου 2019 και ισχύει µέχρι και σήµερα.

Την 19 Φεβρουαρίου 2020 συνεδρίασαν τα νέα εκλεγέντα µέλη της ΔΗΜ.Τ.Ο ΟΝΝΕΔ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ και ορίζεται το Διοικητικό Συμβούλιο του τοπικού γραφείου ως εξής:

• Πρόεδρος ΔΗΜ.ΤΟ ο ΨΑΡΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
• Αντιπρόεδρος ΔΗΜ.Τ.Ο η ΠΟΛΥΚΡΕΤΗ ΜΑΡΙΑ
• Γραµµατεάς ΔΗΜ.Τ.Ο ο ΨΑΡΡΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
Ως µέλος της ΔΗΜ.Τ.Ο. ΟΝΝΕΔ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ: ΣΙΔΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ως μέλος της ΔΗΜ.Τ.Ο. ΟΝΝΕΔ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ: ΒΛΑΣΕΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Για το Δ.Σ. της ΟΝΝΕΔ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ο Πρόεδρος
Ψαρρός Σπύρος

 

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos