Δρομολόγια λεωφορείων από 11/09/2019 έως 22/09/2019

10 Σεπτέμβριος 2019 14:39

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα

Από Παροικία προς Μαράθι- Κώστο- Λεύκες- Πρόδρομο- Μάρμαρα- Μάρπησσα- Πίσω Λιβάδι- Λογαρά-

Παραλία Πούντας- Χρυσή Ακτή- Δρυό

07.30*, 10.00*, 11.35, 12.10*, 14.10*, 16.00*, 18.00*, 20.00*

Aπό Δρυό προς Χρυσή Ακτή- Παραλία Πούντας- Λογαρά- Πίσω Λιβάδι- Μάρπησσα- Μάρμαρα- Πρόδρομο- Λεύκες- Κώστο- Μαράθι- Παροικία

07.25 Από Μάρπησσα, 08.55*, 11.00*, 13.15*, 14.55*, 17.25*, 19.00*

*Από/ Προς Άσπρο Χωριό

Από Παροικία προς Νάουσα

07.25*, 09.00, 09.30, 10.00, 10.40, 11.10*, 11.45, 12.10, 12.30, 13.30*, 14.00, 14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.10

 

Από Νάουσα προς Παροικία

07.40, 08.10*, 09.30, 10.30, 11.05*, 12.30, 13.05, 13.30*,14.05, 14.30, 15.30, 16.05, 16.30, 17.05, 17.30, 18.05, 18.30, 19.05, 19.30, 20.30, 21.05, 21.30, 22.05, 23.00, 00.30

 

*Μέσω Καμαρών

Από Παροικία προς Αλυκή

07.10, 08.45, 11.00, 12.10, 13.30, 14.10, 16.00, 18.00, 20.10^, 22.10^, 23.10^

 

Από Αλυκή προς Παροικία

07.40>, 09.15>, 11.20, 12.30>, 13.50, 14.40, 16.30>, 18.20>, 20.40, 22.40, 23.40

 

* Mέσω Βουτάκου-Πούντας

^ Mέσω Πούντας- Βουτάκου

Από Παροικία προς Πούντα (Αντίπαρος)

07.30, 09.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.30, 14.10, 15.10, 16.10, 17.10, 18.10, 20.10, 22.10, 23.10

 

Από Πούντα (Αντίπαρος) προς Παροικία

07.50, 09.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.45, 14.25>, 15.25, 16.25, 17.25, 18.25, 20.25*, 22.25*, 23.25*

 

* Mέσω Βουτάκου -Αλυκής

^ Mέσω Αλυκής – Βουτάκου

> Mέσω Βουτάκου

 

Από Παροικία προς Νάουσα- Πρόδρομο- Μάρπησσα- Πίσω Λιβάδι- Λογαρά- Παραλία Πούντας- Χρυσή Ακτή- Δρυό

09.30, 10.40, 11.45 μέχρι Μάρπησσα, 12.30, 13.30*, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 19.30, 23.00

 

Από Νάουσα προς Δρυό

09.50, 11.00, 12.10 μέχρι Μάρπησσα, 12.50, 13.50, 14.50, 15.50, 16.50, 17.50, 19.50, 23.20

 

Από Δρυό προς Νάουσα- Παροικία

07.05, 10.30, 11.50, 12.30, 13.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30

 

Από Παροικία προς Βουτάκο

07.10, 08.45, 10.10, 12.10, 14.10, 16.00, 18.00, 20.10, 22.10, 23.10

Από Βουτάκο προς Παροικία

07.45, 09.15, 12.40, 14.35, 16.35, 18.35, 20.35, 22.35, 23.35

Από Άσπρο Χωριό προς Λεύκες- Παροικία

08.55, 11.00, 13.15, 14.55, 17.25, 19.00

 

Από Άσπρο Χωριό προς Νάουσα- Παροικία

07.05

 

Από Παροικία προς Άσπρο Χωριό

07.30, 10.00, 12.10, 14.10, 16.00, 18.00, 20.00

 

Από Αγκαιριά προς Παροικία

07.35>, 09.05>, 11.25, 12.25> 13.55, 14.25, 16.25>, 18.25>, 20.45, 22.45, 23.45

Από Παροικία προς Αγκαιριά

07.10, 08.45, 11.00, 12.10, 13.30, 14.00, 16.00, 18.00, 20.10^, 22.10^, 23.10^

 

* Mέσω Βουτάκου-Πούντας

^ Mέσω Πούντας- Βουτάκου

 

Από Κώστο προς Παροικία

07.40, 09.30, 11.30, 13.50, 15.30, 17.55, 19.30

 

Από Κώστο προς Δρυό

07.45*, 10.15*, 11.50, 12.25*, 14.15*, 16.15*, 18.15*, 20.15*

 

* Άσπρο Χωριό

 

Από Κώστο προς Νάουσα

10.00, 12.45

 

Από Νάουσα προς Κώστο

09.45, 11.45

 

Από Πρόδρομο προς Λεύκες- Παροικία

07.30, 09.20, 11.20, 13.40, 15.15, 17.45, 19.15

 

Από Πρόδρομο προς Νάουσα- Παροικία

07.30, 10.50, 12.10, 12.50, 13.50, 15,50, 16.50, 17.50, 18.50, 20.50, 21.50

 

Από Πρόδρομο προς Δρυό

07.55, 10.05, 10.25, 11.15, 12.05, 12.35, 14.05, 14.25, 15.05, 16.05, 16.25, 17.05, 18.05, 18.25, 20.05, 20.25, 23.25

 

Από Μάρμαρα προς Λεύκες- Παροικία

07.30, 09.20, 11.15, 13.35, 15.15, 17.45, 19.15

 

Από Μάρμαρα προς Νάουσα- Παροικία

07.25

 

Από Μάρμαρα προς Δρυό

08.00, 10.30, 11.10, 12.05, 12.40, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30

 

Από Μάρπησσα προς Λεύκες- Παροικία

07.25, 09.15, 11.10, 13.30, 15.10, 17.40, 19.10

 

Από Μάρπησσα προς Νάουσα- Παροικία

07.25, 10.45, 12.05, 12.45, 13.45, 15.45, 16.45, 17.45, 18.45, 20.45, 21.45

 

Από Μάρπησσα προς Δρυό

07.55, 10.05, 10.25, 11.15, 12.05, 12.35, 14.05, 14.25, 15.05, 16.05, 16.25, 17.05, 18.05, 18.25, 20.05, 20.25, 23.25

 

Από Πίσω Λιβάδι προς Λεύκες- Παροικία

09.10, 11.10, 13.30, 15.10, 17.40, 19.10

 

Από Πίσω Λιβάδι προς Νάουσα- Παροικία

07.20, 10.40, 12.00, 12.40, 13.40, 15.40, 16.40, 17.40, 18.40, 20.40, 21.40

 

Από Πίσω Λιβάδι προς Δρυό

08.00, 10.10, 10.30, 11.20, 12.40, 14.10, 14.30, 15.10, 16.10, 16.30, 17.10, 18.10, 18.30, 20.10, 20.30, 23.30

 

Από Λογαρά προς Λεύκες- Παροικία

09.10, 11.10, 13.30, 15.10, 17.40, 19.10

 

Από Λογαρά προς Νάουσα- Παροικία

07.20, 09.05, 10.40, 12.00, 12.45, 13.40, 15.40, 16.40, 17.40, 18.40, 20.40, 21.40

 

Από Λογαρά προς Δρυό

08.00, 10.10, 10.30, 11.20, 12.40, 14.10, 14.30, 15.10, 16.10, 16.30, 17.10, 18.10, 18.30, 20.10, 20.30, 23.30

 

Από Παρασπόρο προς Παροικία

07.55, 09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.55, 14.50, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.55, 22.55, 23.55

 

Από Παροικία προς Παρασπόρο

07.10, 07.30, 09.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.30, 14.10, 15.10, 16.10, 17.10, 18.10, 20.10, 22.10, 23.10

 

Από Πεταλούδες προς Παροικία

07.45, 08.55, 11.35, 12.20, 13.50, 14.30, 16.20, 18.10, 20.50, 22.50, 23.50

 

Από Παροικία προς Πεταλούδες

07.10, 08.45, 11.00, 12.10, 13.30, 14.00, 16.00, 18.00, 20.10, 22.10, 23.10

 

Από Παροικία προς Αεροδρόμιο

07.10, 08.45, 10.10, 12.10, 14.10, 16.00, 18.00

 

Από Πούντα προς Αεροδρόμιο

10.30, 14.30

 

Από Αεροδρόμιο Πούντα - Παροικία

09.05, 11.25, 16.20

 

Από Λεύκες προς Παροικία

07.35, 09.25, 11.20, 13.45, 15.20, 17.50, 19.25

 

Από Λεύκες προς Δρυό

07.50*, 10.20*, 11.55, 12.30*, 14.20*, 16.20*, 18.20*, 20.20*

 

*Από/ Προς Άσπρο Χωριό

 

Από Λεύκες προς Νάουσα

10.00, 12.40

 

Από Νάουσα προς Λεύκες

09.45, 11.45

 

Από Χρυσή Ακτή προς Λεύκες- Παροικία

09.00, 11.00, 13.20, 15.00, 17.30, 19.00

 

Από Χρυσή Ακτή προς Νάουσα- Παροικία

07.10, 10.30, 11.50, 12.30, 13.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30

 

Από Παραλία Πούντας προς Λεύκες- Παροικία

09.05, 11.05, 13.25, 15.05, 17.35, 19.05

 

Από Παραλία Πούντας προς Νάουσα- Παροικία

07.15, 10.35, 11.55, 12.35, 13.35, 15.35, 16.35, 17.35, 18.35, 20.35, 21.35

 

Από Νάουσα προς Σάντα Μαρία

11.00, 12.30, 13.30, 15.00, 16.30, 18.15

 

Από Σάντα Μαρία προς Νάουσα

11.15, 12.45, 13.45, 15.15, 16.45, 18.30

 

Από Νάουσα προς Κολυμπήθρες

10.30, 13.30, 15.00, 17.30

 

Από Κολυμπήθρες προς Νάουσα

10.40, 13.40, 15.10, 17.40

 

Πληροφορούμε το επιβατικό κοινό ότι εντός των λεωφορείων ισχύουν προσαυξημένα εισιτήρια 2.00€, 2.50€ και 3.50€.

 

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos