Κενά ειδικοτήτων στα Γ/σια & Λύκεια της Πάρου –Αντιπάρου

24 Σεπτεμβρίου 2019 00:10

Παρ΄όλες τις διαβεβαιώσεις της Υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων ότι έχουν καλυφθεί τα κενά στις σχολικές μονάδες της χώρας, έχουν περάσει τρεις εβδομάδες


από την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2019 – 2020 και υπάρχουν ακόμα πολλά κενά καθηγητών διαφόρων ειδικοτήτων στα Γυμνάσια και Λύκεια της Πάρου και της Αντιπάρου (βλ. σχετικό πίνακα). Πολλά από αυτά παρουσιάζονται σε μαθήματα πανελλαδικώς εξεταζόμενα.

Ζητάμε την άμεση κάλυψη των παρακάτω κενών
Θεολόγοι (ΠΕ01) 8 ώρες
Φιλόλογοι (ΠΕ02) 80 ώρες
Μαθηματικοί (ΠΕ03) 13 ώρες
Φυσικοί (ΠΕ04.01) 12 ώρες
Χημικοί (ΠΕ04.02) 11 ώρες
Βιολόγοι (ΠΕ04.04) 3 ώρες
Γαλλικής (ΠΕ05) 2 ώρες
Αγγλικής (ΠΕ06) 14 ώρες
Οικονομίας (ΠΕ80) 11 ώρες
Πολιτικοί μηχανικοί (ΠΕ81) 47 ώρες
Μηχανολόγοι (ΠΕ82) 41 ώρες
Ηλεκτρονικών (ΠΕ84) 21 ώρες
Πληροφορικής (ΠΕ86) 49 ώρες
Βρεφονηπιοκόμοι (ΠΕ87.09) 27 ώρες
Γερμανικών (ΠΕ07) 8 ώρες
Τεχνολόγοι (ΠΕ81-84) 6 ώρες
Μαθηματικοί ειδικής αγωγής 4 καθηγητές
Φυσικοί ειδικής αγωγής 2 καθηγητές
Φιλόλογοι ειδικής αγωγής 4 καθηγητές
Μουσικοί (ΠΕ79) 6 ώρες
Καλλιτεχνικών (ΠΕ08) 6 ώρες
ΜΝΑΕ ΠΕ03 16 ώρες
ΜΝΑΕ ΠΕ02 16 ώρες

 

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos