Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

09 Αυγούστου 2013 14:39

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 255-257 και 268 του Ν.3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) και τις διατάξεις του άρθρου 3 της 25027/9-4-84 Απόφασης του

Υπουργού Εσωτερικών, σας προσκαλούμε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει την 13η Αυγούστου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2013 της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

Θέμα 2ο: Αξιολόγηση αιτήσεων της υπ΄ αριθ. 2036/30-07-2013 Ανακοίνωσης της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. για πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ διάρκειας 2 μηνών.

Θέμα 3ο: Έγκριση για παραχώρηση μουσικών οργάνων της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Πάρου.

Θέμα 4ο: Έγκριση πρότασης του κ. Γ. Παναγάκου για την πραγματοποίηση Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Wakeboard.

Θέμα 5ο: Συζήτηση επί του Κανονισμού του Μουσείου Γλυπτικής «Νικόλαος Περαντινός».

Θέμα 6ο: Έγκριση πρότασης για την πραγματοποίησης συναυλιών από μουσικό παριανό σχήμα.

Θέμα 7ο: Έγκριση εξόδων αθλητικού υλικού.

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Άννα Κάγκανη – Κορτιάνου

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Κ.Δ.Ε.Π.Α. ΠΑΡΟΥ

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos