Πάρος: Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

16 Αυγούστου 2013 14:31

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την

ΤΡΙΤΗ 20 Αυγούστου 2013 και ώρα 19.00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Eνημέρωση για τους αρχαιολογικούς χώρους Δήμου Πάρου από τον Αρχαιολόγο Ι. Κουράγιο.

ΘΕΜΑ 2ο : Συζήτηση και απόφαση για την τοποθέτηση των γλυπτών του Συμποσίου Γλυπτικής.

ΘΕΜΑ 3ο : Συζήτηση και απόφαση για την τοποθέτηση γλυπτού του Άλκη Γκίνη.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2012, ισολογισμού και οικονομικών καταστάσεων διαχειριστικού έτους 01-01-2012 έως 31-12-2012 Δήμου Πάρου.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Πάρου για το β΄τρίμηνο οικονομικού έτους 2013-Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2013 Δήμου Πάρου.

ΘΕΜΑ 6ο : Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου για τον φάκελο ανανέωσης περιβαλλοντικών όρων του νέου αερολιμένα Πάρου Ν. Κυκλάδων.

ΘΕΜΑ 7ο: Σύσταση και λειτουργία Αποκεντρωμένου Γραφείου Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων ΕΟΠΥΥ στην Πάρο.

ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση εκσκαφών για άρση καλωδιακών βλαβών στο Δήμο Πάρου.

ΘΕΜΑ 9ο : Απόφαση για προκήρυξη διαγωνισμού προς εξεύρεση κατάλληλου ακινήτου για μίσθωση προς χρήση του 1ου Νηπιαγωγείου Παροικίας.

ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αντιστήριξη πρανών στη θέση Άγιος Δημήτριος».

ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση αντικατάστασης ακροτελεύτιου άρθρου του Ο.Ε.Υ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Π.Α. Δήμου Πάρου.

ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Πάρου για το οικονομικό έτος 2012.

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση δρόμου Αλυκής».

ΘΕΜΑ 14ο : Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους επιτροπής προελέγχου και ελέγχου επιχειρήσεων των οποίων η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείται από το Δήμο Πάρου.

ΘΕΜΑ 15ο : Ορισμός τέλους ανά τ.μ. για την παραλία Λογαρά Μάρπησσας σε αίτημα κ. Σομπόνη Μαρίας.

ΘΕΜΑ 16ο : Έγκριση νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου-Αντιπάρου.

ΘΕΜΑ 17ο : Προκήρυξη διαγωνισμού για εξεύρεση ακινήτων που καλύπτουν ανάγκες Νηπιαγωγείου Νάουσας. Ορισμός χρονικής διάρκειας της μίσθωσης, ορισμός επιτροπής ελέγχου καταλληλότητας προσφερόμενων ακινήτων και παραλαβής τους και ανάθεσης στην Οικονομική Επιτροπή για καθορισμό όρων δημοπρασίας.

ΘΕΜΑ 18ο : Ορισμός εκπροσώπου Δημοτικού Συμβουλίου (αρθρ. 11 Ν. 2307/95) για τη συγκρότηση επιτροπής προς κατάσχεση των μη απομακρυνθέντων ζώων στην επικράτεια του Δήμου Πάρου.

ΘΕΜΑ 19ο : Προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων και δεσμεύσεις πιστώσεων.

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos