Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

24 Σεπτεμβρίου 2019 14:59

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 255-257 και 268 του Ν.3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) και τις διατάξεις του άρθρου 3 του ΦΕΚ Β’ 1492/2007, σας προσκαλούμε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π., που θα γίνει την 27η Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα
Παρασκευή και ώρα 13:00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Έγκριση πρακτικών αξιολόγησης κατόπιν της υπ’ αριθ. 2914/2019 Ανακοίνωσης – Γνωστοποίησης που αφορά στην εγγραφή νηπίων στον Βρεφονηπιακό Σταθμό «Τα Μελισσάκια» και στον Παιδικό Σταθμό Αρχιλόχου «Τα Δελφινάκια» σχολικού έτους 2019-2020.

Ο Πρόεδρος του Δ. Σ. της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.
Μάρκος Ι. Κωβαίος

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos