Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πάρου

26 Σεπτεμβρίου 2019 19:21

Βάσει του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018( ΦΕΚ Τεύχος Α’ 133/19.07.2018) για τη μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (πρόγραμμα Κλεισθένης Ι).


Καλείσθε την 30η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:30 πμ να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στην Παροικία σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

 

Θέμα 1ο Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και 1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους2019 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου Αντιπάρου.

Θέμα 2ο Έγκριση πρακτικών της δημόσιας ,μειοδοτικής ,φανερής και προφορικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του 1ου Νηπιαγωγείου Παροικίας του Δήμου Πάρου.

Θέμα 3ο Έγκριση πρακτικού Νο ΙΙ του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου Δήμου Πάρου και των Νομικών του Προσώπων».

Θέμα 4ο Έγκριση 2ου πρακτικού του ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στο Πίσω Λιβάδι Μάρπησσας».

Θέμα 5ο Έγκριση 1ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Διαμόρφωση πλατείας στα Μάρμαρα».

Θέμα 6ο Καθορισμός όρων και προκήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού για τη δημόσια σύμβαση προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια οικοδομικών υλικών»

Θέμα 7ο Έγκριση καταβολής αποζημίωσης μηνός Σεπτεμβρίου 2019 στον Ασωνίτη Χρήστο του Σπυρίδωνος για την εργασία «Παροχή υπηρεσιών για την συντήρηση και κλαδονομή δημοτικών πάρκων του Δήμου Πάρου».

Θέμα 8ο Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Πάρου ως συνδιοργανωτής στο συνέδριο του Ιερού Προσκυνήματος Παναγίας Εκατονταπυλιανής με τίτλο: «Ο Πάριος ηγεμών της Μολδοβλαχίας Νικόλαος Μαυρογένης και η εποχή του» που θα πραγματοποιηθεί στην Παροικία Πάρου.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μάρκος Ι. Κωβαίος

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos