Τακτική Συνεδρίαση Κοινότητας Κώστου

04 Οκτωβρίου 2019 16:40

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 89 του Ν. 4555/2018 παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στο κατάστημα της Κοινότητας Κώστου , στις 07-10-2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


Θέμα 1ο : Αίτημα προς τον Δήμο για αλλαγή κανονισμού για τα κοιμητήρια της Πάρου. Παράγραφος για Οστεοφυλάκια.
Θέμα 2ο: Εξέταση μελέτης για την κατασκευή γηπέδου στον Κώστο.
Θέμα 3ο: Επιχορήγηση Βελεντζείου Ιδρύματος 2019 στον Κώστο.
Θέμα 4ο: Αίτημα για τον έλεγχο νομιμότητας σε κατασκευή στην είσοδο του Κώστου από  Παροικία.
Θέμα 5ο: Αίτημα προς τον Δήμο για ανάπλαση Πλατείας Κώστου.
Θέμα 6ο: Αίτημα για κατασκευή τοιχίου προστασίας σε κατοικία που εφάπτεται στην Πλατεία του Κώστου εμπρός από εκκλησία Αγίου Παντελεήμονα.
Θέμα 7ο: Αίτημα προς τη Σχολική Επιτροπή για άνοιγμα προαύλιου χώρου Δημοτικού
Σχολείου Κώστου πέραν της λειτουργίας του. Θέμα 8ο: Επεξήγηση από την Πρόεδρο για τον τρόπο επιλογής των μελών για την
υποεπιτροπή θεμάτων αθλητισμού και της επιτροπής τραπεζοκαθισμάτων και αιγιαλών.

Η Πρόεδρος του Συμβουλίου
της Κοινότητας Κώστου

Ειρήνη Ρούσσου

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos