Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάρου σε τακτική συνεδρίαση

11 Οκτωβρίου 2019 14:16

Καλείσθε την 15η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 πμ να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στην Παροικία σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1ο Έγκριση δαπανών μετακίνησης, διαμονής και ημερησίας αποζημίωσης του Αντιδημάρχου του Δήμου Πάρου, κ. Κουντρομιχάλη κατά την παρουσία του στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συνέδριο(ΚΑΣ) σχετικά με τις Ανεμογεννήτριες.

Θέμα 2ο Έγκριση δαπανών μετακίνησης, διαμονής και ημερησίας αποζημίωσης των εκπροσώπων του Δήμου Πάρου για την 1η Ετήσια Συνάντηση Προϊσταμένων Οικονομικών Υπηρεσιών των Δήμων στη Ναύπακτο με θέμα: « Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Διαχείριση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση».

Θέμα 3ο Έγκριση 3ου πρακτικού ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης «Μελέτες ωρίμασης του έργου: Επέκταση του Χ.Υ.Τ.Α. Πάρου».

Θέμα 4ο Έγκριση 2ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Διαμόρφωση πλατείας στα Μάρμαρα».

Θέμα 5ο Έγκριση πρακτικού Νο Ι του συνοπτικού διαγωνισμού για τη δημόσια σύμβαση παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών για την αντικατάσταση ντουί, λαμπτήρων και φωτιστικών σωμάτων του Δήμου Πάρου».

Θέμα 6ο: Παράταση συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια γάλακτος προσωπικού».

Θέμα 7ο Έγκριση καταβολής αποζημίωσης μηνός Σεπτεμβρίου 2019 στην Ανώνυμη Εταιρεία Εφαρμοσμένων Τεχνολογιών και Μεταφορών Αποβλήτων με το διακριτικό τίτλο «WATT A.E.» για την εργασία: «Παροχή υπηρεσιών για την αποκομιδή απορριμμάτων από τον οικισμό Νάουσας Δ.Κ. Νάουσας-Καθαριότητα οικισμών Δ.Κ. Νάουσας Δήμου Πάρου έτους 2019» για την ΟΜΑΔΑ Β΄ των εργασιών «Παροχή υπηρεσιών για την καθαριότητα οικισμών Δ.Κ. Νάουσας Δήμου Πάρου έτους 2019».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μάρκος Ι. Κωβαίος

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

plastira 265x280