Ημερίδα στο Δήμο Πάρου: Αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης από πλαστικά

19 Νοεμβρίου 2019 17:22

Στο πλαίσιο της έναρξης δράσεων συνεργασίας της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ), του Μεσογειακού Γραφείου Πληροφόρησης ΜΙΟ-ECSDE (πρωτοβουλία MEdIES) και Δήμων νησιών και παραθαλάσσιων περιοχών ο Δήμος Πάρου οργανώνει Ημερίδα Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου την Πέμπτη 21η Νοεμβρίου 2019 (17:15 - 20:00) με θέμα την αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης από πλαστικά.


Ο Δήμος Πάρου, η ΕΕΑΑ και το Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης λειτουργώντας με αίσθημα περιβαλλοντικής ευθύνης, συνεργάζονται και υλοποιούν ενημερωτικές δράσεις για την ευαισθητοποίηση του κοινού στην ανακύκλωση συσκευασιών και κυρίως στο πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων που καταλήγουν στη θάλασσα, ειδικότερα των πλαστικών μιας χρήσης.
Βασικός στόχος των δράσεων αυτών είναι η ενημέρωση κοινού και η ευαισθητοποίηση σε θέματα μείωσης των πλαστικών στις θάλασσες, η ενίσχυση των δράσεων ανακύκλωσης σε κάθε περιοχή, η υποστήριξη ομάδων μαθητών και η βιωματική ενεργοποίηση τους απαντώντας ατομικά και ομαδικά στο κατά πόσο οι ίδιοι μπορούν να γίνουν μέρος της λύσης και όχι μέρος του προβλήματος.
Αποτελεί βασική προτεραιότητά μας το τρίπτυχο:
Ενημέρωση και ενεργοποίηση των δημοτών σε κάθε νησί και παραθαλάσσια περιοχή
Το μήνυμα να φτάσει σε όλους τους κατοίκους και επισκέπτες
Ενέργειες εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης των παιδιών και των εφήβων
Η Ημερίδα αυτή εντάσσεται στην πολιτική προώθησης αποτελεσματικής ανακυκλωτικής συμπεριφοράς από τους πολίτες. Απευθύνεται σε όλους τους κατοίκους και στοχεύει παράλληλα στην ανάδειξη της συνεργασίας μεταξύ συμβεβλημένων επιχειρήσεων, της τοπικής κοινωνίας, των επαγγελματικών και κοινωνικών φορέων και του Δήμου Πάρου. Οι δραστηριότητες σκοπεύουν να ενημερώσουν και να ευαισθητοποιήσουν άμεσα περισσότερους κατοίκους όλων των ηλικιών και ειδικότερα τη μαθητική κοινότητα (εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς). Η δράση αυτή αποτελεί τη δεύτερη κατά σειρά παρουσίαση και εφαρμογή σε όλη την Ελλάδα, μετά την Λευκάδα.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την εφαρμογή του προγράμματος είναι:
• Περιορισμός χρήσης «πλαστικών μιας χρήσης» κυρίως στα σχολεία όπου γίνεται η εφαρμογή του προγράμματος δράσεων συνεργασίας.
• Περιορισμός των πλαστικών απορριμμάτων /αύξηση της ανακύκλωσης /βελτίωση της λειτουργίας του συστήματος των μπλε κάδων στις γειτονιές/σχολεία.
• Αυξημένες γνώσεις και δεξιότητες των μαθητών και των οικογενειών τους σχετικά με τα πλαστικά μιας χρήσης, την ανακύκλωση, την κυκλική οικονομία και την αειφόρο ανάπτυξη.
• Ενημερωμένοι επαγγελματίες εστίασης, τουρισμού, γεωργίας και αλιείας για τα πλαστικά μιας χρήσης.
• Ενημερωμένη και ευαισθητοποιημένη τοπική κοινωνία στα πλαστικά μιας χρήσης, τις δυνατότητες και την αξία της ανακύκλωσης.
Μεσοπρόθεσμα αναμένεται:
• Αύξηση των Ρευμάτων Ανακύκλωσης (Μπλε κάδος).
• Μείωση της επιβάρυνσης των ΧΥΤΑ των περιοχών.
• Περιορισμός της ρύπανσης από πλαστικά σε θάλασσες και ακτές.

Πέμπτη 21η Νοεμβρίου 2019 (17:15 - 20:20)
Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

17:15-17:30 Προσέλευση – Εγγραφές - παραλαβή φακέλου
17:30-17:45 Εναρκτήρια ομιλία Δημάρχου Πάρου Κωβαίος Μάρκος, Δήμαρχος Πάρου
17:45-17:55 Εισήγηση Ηλίας Κουτρομιχάλης, Αντιδήμαρχος Υπεύθυνος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
17:55-18:05 Εισήγηση Άννα Ρέππα, Αναπληρώτρια Διευθύντρια
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων
18:05-18:15 Εισήγηση Χρήστος Μιχαλόπουλος, Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων
18:15-18:25 Διάλειμμα
18:25-18:35 Ιστορικό Δράσεων Δήμου Πάρου Ιωάννης Δρακουλάκος, Περιβαλλοντολόγος Δήμου Πάρου
18:35-19:10 «Η ανακύκλωση συσκευασιών στην Ελλάδα: υπάρχουσα κατάσταση, προκλήσεις και προοπτικές» Δημήτρης Παπασωτηρίου, Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Απορριμμάτων ΕΕΑΑ
19:10-19:30 Το πρόγραμμα: «Πλαστικά μετά τη Χρήση; Η θέση τους στον Μπλε κάδο! Μακριά από τις γαλάζιες θάλασσες» Βασίλης Ψαλλιδάς, Δίκτυο MEdIES

19:30-20:20 Παρεμβάσεις και συζήτηση

Λίγα λόγια για την ΕΕΑΑ
Η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης όπως προβλέπει ο Νόμος, έχει μη κερδοσκοπική λειτουργία και εξυπηρετεί σκοπούς δημοσίου συμφέροντος. Ιδρύθηκε από βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις που, είτε διαθέτουν συσκευασμένα προϊόντα στην ελληνική αγορά, είτε κατασκευάζουν συσκευασίες και σήμερα αριθμεί πάνω από 2.213 συμβεβλημένες επιχειρήσεις. Στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΕΑΑ συμμετέχει και η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ).
Η ΕΕΑΑ οργανώνει το Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης για τα απόβλητα συσκευασίας (ΣΣΕΔ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ) σύμφωνα με το Ν. 2939/01 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Το εθνικό θεσμικό πλαίσιο είναι απόρροια των ευρωπαϊκών οδηγιών και υποχρεώνει τους διαχειριστές συσκευασίας, δηλαδή τις επιχειρήσεις που διαθέτουν συσκευασμένα προϊόντα στην ελληνική αγορά, να μεριμνήσουν για την ανακύκλωση των συσκευασιών τους.
Στα 15 χρόνια λειτουργίας της η ΕΕΑΑ έχει καταφέρει να καλύψει με τα έργα της σχεδόν το 95% του πληθυσμού της χώρας έχοντας συνεργασία με το 93% των ΟΤΑ στους οποίους είναι τοποθετημένοι σχεδόν 162χιλ. κάδοι ενώ έχουν παραδοθεί και 505 οχήματα συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών. Το σύνολο των δραστηριοτήτων της ΕΕΑΑ έχει ως αποτέλεσμα να αξιοποιηθούν περίπου 580.000 τόνοι ανακυκλώσιμων υλικών το 2017.

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos