Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

02 Δεκεμβρίου 2019 16:12

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Παρασκευή 06-12-2019 και ώρα 20.00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


ΘΕΜΑ 1ο: 4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2019 Δήμου Πάρου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βατίστας Ρούσσος

ΘΕΜΑ 2ο:
Κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Πάρου για το έτος 2020.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 3ο: Αναπροσαρμογή ή μη τελών καθαριότητας και φωτισμού του Δήμου Πάρου έτους 2020.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βατίστας Ρούσσος

ΘΕΜΑ 4ο: Αναπροσαρμογή ή μη τελών - φόρων και εισφορών Δήμου Πάρου έτους 2020.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βατίστας Ρούσσος

ΘΕΜΑ 5ο:Αποδοχή χρηματοδότησης για την εκτέλεση της πράξης «Λιμενικά έργα προστασίας αλιευτικού καταφυγίου Νάουσας Νήσου Πάρου: Συμπληρωματικά έργα επέκτασης του προσήνεμου βόρειου μόλου για τη βελτίωση των συνθηκών ελλιμενισμού».
Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΛΤ Πάρου – Αντιπάρου κ. Σταύρος Καραχάλιος.

ΘΕΜΑ 6ο: Λήψη απόφασης για την ανάθεση «Παροχή υπηρεσιών για την προσωρινή αποθήκευση – διαχείριση και μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών Δήμου Πάρου» σύμφωνα με το άρθρο 178 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α΄/30-10-2019).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ηλίας Κουντρομιχάλης

ΘΕΜΑ 7ο: Λήψη απόφασης για την ανάθεση «Παροχή υπηρεσιών για την προσωρινή αποθήκευση και διαχείριση κλαδιών και φυτικών υπολειμμάτων Δήμου Πάρου» σύμφωνα με το άρθρο 178 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α΄/30-10-2019).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ηλίας Κουντρομιχάλης

ΘΕΜΑ 8ο: Λήψη απόφασης για την ανάθεση «Παροχή υπηρεσιών για την συντήρηση και κλαδονομή δημοτικών πάρκων Δήμου Πάρου» σύμφωνα με το άρθρο 178 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α΄/30-10-2019).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ηλίας Κουντρομιχάλης

ΘΕΜΑ 9ο: Λήψη απόφασης για την ανάθεση «Παροχή υπηρεσιών για την λειτουργία δημοτικών κοιμητηρίων Πάρου» σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου σύμφωνα με το άρθρο 178 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α΄/30-10-2019).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ηλίας Κουντρομιχάλης

Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

Πετρόπουλος Παναγιώτης

 

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos