Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάρου σε τακτική συνεδρίαση

09 Δεκεμβρίου 2019 15:30

Καλείσθε την 13η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:30 πμ να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στην Παροικία σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1ο Κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Πάρου για το έτος 2020.

Θέμα 2ο Πέμπτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Πάρου.

Θέμα 3ο Έγκριση Προϋπολογισμού, Πίνακα Στοχοθεσίας και Οικονομικών Αποτελεσμάτων του ΝΠΙΔ Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. για το έτος του 2020 στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Πάρου.
Θέμα 4ο Ψήφιση Απολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου Αντιπάρου οικονομικού έτους 2018.
Θέμα 5ο Ψήφιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Κληροδοτήματος Παναγιώτη Κουτρέλη Κοινότητας Μάρπησσας Δήμου Πάρου.
Θέμα 6ο Ψήφιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Κληροδοτήματος Παναγιώτη Κουτρέλη Κοινότητας Μάρπησσας Δήμου Πάρου.

Θέμα 7ο Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την ηλεκτρονική προβολή στο Δίκτυο Stan.

Θέμα 8ο Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προτάσεων της εταιρείας Mact Media group όσον αφορά την τουριστική προβολή της Πάρου.

Θέμα 9ο Καθορισμός όρων της δημόσιας, μειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εξεύρεση και μίσθωση ακινήτου για χώρο στάθμευσης στην Κοινότητα Αγκαιριάς του Δήμου Πάρου.
Θέμα 10ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για επιχορηγήσεις Συλλόγων.

Θέμα 11ο Καθορισμός όρων και προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για τη δημόσια σύμβαση παροχής υπηρεσιών με τίτλο: « Λειτουργία Δημοτικών Κοιμητηρίων Πάρου».

Θέμα 12ο Έγκριση πρακτικού Νο1 και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Φόρτωση και μεταφορά μπαζών – φυτικών υπολειμμάτων και ογκωδών αντικειμένων Δήμου Πάρου».

Θέμα 13ο Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής έργων.

Θέμα 14ο Έγκριση του 1ου Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου «Άρση επικινδυνότητας οδικού δικτύου Δήμου Πάρου».
Θέμα 15ο Έγκριση πρακτικού Νο Ι του συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υηρεσιών με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών για την αντικατάσταση ντουί, λαμπτήρων και φωτιστικών σωμάτων Δήμου Πάρου».

Θέμα 16ο Έγκριση καταβολής αποζημίωσης μηνός Νοεμβρίου 2019 στην Ανώνυμη Εταιρεία Εφαρμοσμένων Τεχνολογιών και Μεταφορών Αποβλήτων με το διακριτικό τίτλο «WATT A.E.» για την εργασία: «Παροχή υπηρεσιών για την αποκομιδή απορριμμάτων από τον οικισμό Νάουσας Δ.Κ. Νάουσας-Καθαριότητα οικισμών Δ.Κ. Νάουσας Δήμου Πάρου έτους 2019» για την ΟΜΑΔΑ Β΄ των εργασιών «Παροχή υπηρεσιών για την καθαριότητα οικισμών Δ.Κ. Νάουσας Δήμου Πάρου έτους 2019».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μάρκος Ι. Κωβαίος

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos