Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

24 Ιανουαρίου 2020 18:10

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 255-257 και 268 του Ν.3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) και τις διατάξεις του άρθρου 3 του ΦΕΚ Β’ 1492/2007, σας προσκαλούμε σε


δημόσια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π., που θα γίνει την 28η Ιανουαρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Καθορισμός θέσεων για προσλήψεις με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ μέσω ΑΣΕΠ με κάλυψη της δαπάνης από ιδίους πόρους.
Θέμα 2ο: Καθορισμός θέσεων για προσλήψεις με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ με δυνατότητα παράτασης μέσω ΑΣΕΠ στο πλαίσιο του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».
Θέμα 3ο: Έγκριση κάλυψης αθλητικών εκδηλώσεων.
Θέμα 4ο: Έγκριση κάλυψης πολιτιστικών εκδηλώσεων.
Θέμα 5ο: Έγκριση εξόδων επισκευής κλιματιστικού του Εικαστικού Εργαστηρίου Δήμου Πάρου.
Θέμα 6ο: Θέματα που αφορούν το Δημοτικό Ωδείο Πάρου


Ο Πρόεδρος του Δ. Σ. της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.
Δημήτριος Αντιπαριώτης

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

plastira 265x280